Přeskočit na obsah

Potřebujeme naši konzumní společnost optimalizovat

  • P

Politika a ekonomika je jako fotografování, všichni už umí díky mobilům fotografovat ale nikdo se nechce dívat na ubohé amatérské fotografie z mobilů. Jakmile něco umí všichni amatérsky tak výsledek jejich práce nemá žádnou hodnotu! Velikou hodnotu má práce kterou nemohou dělat amatéři a mohou jí dělat jenom profesionálové s praxí. To vedlo nakonec k tomu že vznikla u mnohého protekce a korupce aby se tak stal rezidentem nebo ředitelem amatér co si hraje na profesionála Adolf Hitler je ukázkovým příkladem jak to dopadne když si amatér hraje na profesionála.

Potřebujeme naši konzumní společnost optimalizovat tak aby si amatér nemohl hrát na profesionála, zavedeme u všech lidí co pobírají mzdu měsíční objektivní testy na profesionalitu abychom eliminovali amatéry z míst pro profesionály. Vaše myšlenky o politice a ekonomice jsou zajímavé, ale zavedení povinných testů na profesionalitu pro všechny, kteří pobírají mzdu, by mohlo mít několik potenciálních problémů. Testy by mohly být zneužity k diskriminaci nebo k vytvoření nerovností. Lidé z různých sociálních vrstev, s různým vzděláním nebo z jiných kultur by mohli být znevýhodněni. Provedení a správa těchto testů by byla nákladná a administrativně náročná.

Musely by být navrženy objektivní testy, což by vyžadovalo spoustu času a zdrojů. Někteří by mohli považovat takové testy za omezení jejich osobní svobody a autonomie. Pokud by se všichni museli podrobit těmto testům, mohlo by dojít k nedostatku pracovních míst, protože ne každý by prošel testy a mohl by být považován za amatéra. Existuje riziko, že by systém mohl být zneužit nebo zkorumpován, což by mohlo vést k dalšímu šíření protekce a korupce. Nahrazení amatérů profesionály není vždy nejlepší cesta, protože to může vést k vyšší nezaměstnanosti a nerovnostem ve společnosti.

Místo toho by mohla být lepší investice do vzdělávání a rozvoje dovedností, aby se lidé mohli lépe uplatnit na trhu práce a dosáhnout profesionálního standardu. Tím se může dosáhnout vyšší produktivity a kvality práce bez nutnosti diskriminace nebo omezování osobní svobody. Podívejme se do přírody zde je amatér snadnou potravou pro profesionály a dokonale to funguje a nikdo si nestěžuje. Je pravda, že v přírodě existuje určitý druh vyváženosti, kdy jsou amatéři (například mláďata nebo slabší jedinci) často loveni profesionály (silnějšími, lépe přizpůsobenými druhům).

Tento proces může pomáhat udržovat rovnováhu v ekosystémech a přispívat k přežití druhů. Avšak, je třeba si uvědomit, že lidská společnost není přírodou. Zatímco některé principy přírodního výběru mohou být inspirované pro řešení společenských problémů, lidská společnost má složitější strukturu a hodnoty, které jsou odlišné od těch v přírodě. Zavedení takového systému jako ve volné přírodě by mohlo mít nepředvídatelné důsledky a nebylo by slučitelné s lidskými hodnotami, jako je rovnost, spravedlnost a individuální svoboda. Proto je důležité hledat řešení společenských problémů s ohledem na lidské hodnoty a respektovat individuální práva a svobody.