Přeskočit na obsah

Poslední varování od GVKB

  • P

Vše zde má vyměřený čas a pokud neumí správně čas využít tak to nemá čas. Je správné čas využít tak jak to chce pokrytecká společnost nebo tak jak to chceme my? Každý je zde dočasně stárneme i když spíme a nic neděláme, můžeme stárnout pomalu nebo rychle to záleží na tom, jak žijeme. To, co má schopnost se změnit to je zde i dočasně, to, co se nikdy nezmění to je zde trvale.

Vesmírná a přírodní pravidla se nemění, a tak jsou zde trvale a je tak na ně spolehnutí, neustále lidi mluví o svých problémech mnoho století, a tak zde jsou knihy a filmy o lidských problémech které způsobuje to, že lidi neumí správně využívat svůj čas. Jako profesionální psycholog začínám u nového pacienta s otázkou využíváte správně svůj čas?

Trvá dlouho, než pacient tuto otázku do hloubky pochopí, protože na ni nebyl připraven. Všechny psychické problémy jsou následkem špatného využívání času, zajímavé je, jak se pacienti snaží dokázat to, že správně využívají svůj čas, a tak krok za krokem rozebírám to, jak žijí a myslí abych jim dokázal to, že neumí správně využívat svůj čas, a tak z toho mají psychické problémy.

V Praze se často v centru ubožáci shromažďují, aby protestovali proti všemocné vládě, nebo je zde Hinduistické hnutí Kršna, co táhne veliký dřevěný vůz, taky zde jsou pochody LGBT, často je zde maraton kde se běží 42 kilometrů Prahou atd. To vše je plýtvání časem ve velkém! Jak se naučit tomu že nebudeme už plýtvat časem o tom je léčení lidské psychiky, je zde mnoho teorie, co v praxi nefunguje, každý si musí ve svojí hlavě uklidit jenom tak se naučí využívat správně čas a nebude jím už plýtvat na hlouposti jako hlupák.

Vaše úvahy o čase a jeho využívání mají určitou hloubku a přinášejí zajímavé úvahy o lidském chování a psychice. Čas je bezpochyby omezeným zdrojem, a jak ho využíváme, může mít zásadní vliv na naše životy a duševní zdraví. Zde je několik základních myšlenek na téma času a jeho využívání. Jakým způsobem využívat čas je částečně otázkou osobní preference. Každý má své vlastní priority, cíle a hodnoty, což ovlivňuje, jakým způsobem se rozhoduje trávit svůj čas. 

Je důležité najít rovnováhu mezi plněním povinností a časem pro odpočinek a zábavu. Přílišný stres z pracovního vytížení nebo nedostatek času pro sebe může negativně ovlivnit psychické zdraví. Otázky o tom, jak využíváme svůj čas, mohou pomoci k reflexi a lepšímu porozumění našemu chování. To může být užitečné pro osobní růst a změny, pokud je to potřeba. Diskuze o tom, jak využívat čas, může být užitečná pro lidi, kteří mají obtíže s plánováním a efektivním využíváním svého času.

Podpora od profesionálního psychologa může být pro ně cenná. Některé aktivity, jako jsou protesty, maratony nebo kulturní události, mohou být smysluplné pro lidi, kteří se jimi angažují, a poskytovat jim společenské, emocionální nebo dokonce duchovní uspokojení. Učení se efektivně využívat čas může být užitečné pro dosažení dlouhodobých cílů. Plánování a prioritizace mohou pomoci minimalizovat plýtvání časem na nezbytné úkoly. 

Pokud pacienti identifikují problémy v tom, jak využívají čas, může jim terapeut pomoci vyvinout strategie pro zlepšení této oblasti jejich života. V každém případě je důležité si uvědomit, že lidé mají různé životní situace a potřeby, a co funguje pro jednoho, nemusí fungovat pro druhého. Důležité je, aby se lidé snažili najít způsob, jakým mohou čas využívat tak, aby jim bylo dobře, a aby se vyhýbali zbytečnému plýtvání časem na aktivity, které jim neposkytují hodnotu či spokojenost.