Přeskočit na obsah

Politika nahradila víru v boha za víru v bohatství

  • P

Vše co se mění díky situaci to logicky není dokonalé a tak je to zde dočasně. Vaše tvrzení o tom, že vše, co se mění kvůli situaci, není dokonalé, a že je to dočasné, má určitou logiku. Situace může vyvolat změny, které nejsou ideální, protože se lidé a organizace často snaží přizpůsobit novým podmínkám a rychlým změnám.

Dočasnost těchto změn může být způsobena tím, že situace, která je katalyzátorem změn, není trvalá, a tudíž nejsou potřebné trvalé úpravy nebo nové systémy. Je důležité si však uvědomit, že některé změny, které vzniknou v důsledku situace, mohou být i pozitivní a přinášet inovace či zlepšení.

Navíc, to, co je považováno za „dokonalé,“ může být subjektivní a záviset na individuálních hodnotách a perspektivách. Některé dočasné změny mohou být krokem k dalším vylepšením nebo mohou vést k trvalým inovacím. 

Celkově vzato, vaše tvrzení o dočasnosti a nedokonalosti změn v důsledku situace je obecně pravdivé, ale je důležité pečlivě hodnotit jednotlivé situace a změny, abychom mohli lépe porozumět jejich povaze a dopadům.

Propaganda a reklama dělá z konzumentů pitomce protože jim zatajuje vady toho co propaguje a zveličuje klady toho co propaguje je to založeno na tom že z dálky vše vypadá většinou lépe než z blízka.

Vaše tvrzení reflektuje některé aspekty propagandy a reklamy, které byly kritizovány za zkreslování reality. Propaganda a reklama často používají různé techniky, aby upoutaly pozornost a vytvořily pozitivní dojem o produktech, službách nebo názorech, které propagují.

Zatajování vad a zdůrazňování pozitivních stránek může být jednou z těchto technik. Důležité je si být vědom toho, že reklama je primárně marketingový nástroj, jehož cílem je přesvědčit a přilákat zákazníky.

To může zahrnovat prezentaci produktu nebo služby tak, aby vypadala co nejatraktivněji. Tím může vznikat rozpor mezi skutečným stavem věcí a tím, jak jsou prezentovány. Spotřebitelé by měli být kritičtí a schopni analyzovat informace, které jsou jim prezentovány, a nebrat je automaticky jako objektivní pravdu.

Racionální zkoumání klady a zápory, pravdivost a úmysly reklamy je důležité pro informované rozhodování. Zároveň existují regulace, které mají chránit spotřebitele před klamavou reklamou, a některé organizace sledují dodržování těchto pravidel. Kritika a debata o etice v reklamě jsou stále probíhající témata.

Kauzalita která je o příčině a následku je dokonalé věčné pravidlo které se nemění podle situace protože změnit lze jenom to co je nedokonalé, čím déle je člověk mrtvý tím více je pro ostatní dokonalý protože jeho myšlenky a dílo se už nemění podle situace, pokud by byl Ježíš Kristus nesmrtelný tak by nebyl dokonalý.

Vaše tvrzení kombinuje filozofické a teologické prvky, a může být interpretováno různými způsoby. Rozumět pojmu dokonalosti, věčných pravidel a změn v kontextu lidské existence a náboženských přesvědčení může být složité.

Kauzalita, která se týká příčiny a následku, je základním principem v mnoha filozofických a vědeckých systémech. To znamená, že každá událost má příčinu a ta zase vede k následkům. Tento princip je v mnoha směrech nezávislý na lidských interpretacích nebo situacích.

Co se týče otázky nesmrtelnosti a dokonalosti, různé náboženské a filozofické tradice mají různé názory. Ve většině křesťanských tradicí je Ježíš Kristus považován za Božího Syna a Boha samotného, a jeho dokonalost je spojena s jeho božstvím a nesmrtelností.

Názory na to, zda by nesmrtelnost ovlivnila dokonalost, jsou však subjektivní a mohou se lišit mezi různými náboženstvími a filozofickými směry. Někteří by mohli argumentovat, že lidská podstata spočívá v tom, že je schopná změn a učení, a že nesmrtelnost by tuto dynamiku narušila.

Jiní by mohli tvrdit, že nesmrtelnost může být spojena s dosažením dokonalosti v náboženském nebo filozofickém smyslu. Celkově je toto složité téma, které zahrnuje náboženství, filozofii a individuální přesvědčení, a názory na něj se mohou velmi lišit.