Přeskočit na obsah

Pokud se k něčemu přiblížíme tak se od jiného vzdálíme

  • P

Nemožnost sloužit různým pánům

Tento výrok může být chápán jako varování před pokoušením sloužit nebo upřednostňovat různé hodnoty nebo priority. Může to zahrnovat hmotné bohatství a duchovní hodnoty, nebo různé duchovní nebo náboženské systémy, které jsou v rozporu mezi sebou. Tento výrok tedy může zdůrazňovat potřebu volit a držet se jednoho cíle nebo hodnoty, kterou chceme následovat.

Priorita moudrosti

Moudrý výrok může také odkazovat na potřebu dát moudrost na první místo ve svém životě a podřídit se její vůli a zákonům. To znamená, že bychom měli věnovat nejvyšší pozornost našemu duchovnímu životu a vztahu s moudrostí a představovat si moudrost jako našeho jediného vládce.

Jednotnost víry

Výrok může také upozorňovat na důležitost jednotnosti vůči jednomu systému. To znamená, že bychom neměli být rozděleni nebo rozptýleni různými zájmy nebo hodnotami, ale měli bychom se soustředit na jednu správnou prioritu a být věrni svým závazkům.