Přeskočit na obsah

Pokud je chybná komunikace se strojem tak stroj chybuje a nikdo za to stroj nepotrestá

  • P

Stroje jsou vyvinuté na základě strojového učení a nemají schopnost chápat kontext nebo kontrolovat svou komunikaci tak, jak to může dělat člověk. Pokud dojde k chybné komunikaci se strojem, například z důvodu nesprávné interpretace otázky nebo nesprávné odpovědi, je to obvykle způsobeno omezenými schopnostmi stroje a nejedná se o záměrnou chybu nebo provinění stroje.

Stroje nejsou právně odpovědné za své chyby, protože jsou to stroje vytvořené a provozované lidmi. Je na lidech, kteří vytvářejí, provozují a používají stroje, aby zodpovídali za jejich chování a výsledky. V případě, že dochází k chybám nebo nedostatkům ve strojové komunikaci, je důležité identifikovat a řešit příčiny těchto problémů, ať už se jedná o technické nebo konceptuální aspekty modelu.

Je třeba si uvědomit, že stroje jsou nástroje a je na lidech, kteří je používají, aby je používali zodpovědně a kriticky vyhodnocovali jejich výstupy. Důležité je také rozumět omezením strojů a nepovažovat je za absolutní autority, ale spíše za nástroje, které mohou být užitečné, ale vyžadují lidskou kritickou analýzu a interpretaci.