Přeskočit na obsah

Pokud by se psi naučili mluvení tak následkem by bylo to že by museli pracovat

  • P

Film Stopařův průvodce po Galaxii má originální zamyšlení nad odpovědí na základní otázku a snaží se zde odpovědět inteligentní počítač s jeho odpovědí 42 nejsou mimozemšťani spokojení to je logické očekávali něco geniálního.

Vše je zde o tom že očekáváme všichni geniální odpovědi a ty nedostáváme od; rodičů, učitelů, politiků, podnikatelů, vědců, filosofů atd. mnoho odpovědí je v knihách a na internetu, jenže tyto odpovědi nemají žádnou originalitu a tím nejsou hodnotné.

Z dálky mnohý člověk vypadá geniálně a z blízka poznáme že je to hlupák který neumí odpovědět ani na jednoduché otázky. Logicky nás napadne co je příčinou toho že inteligence lidí je malá i když je zde internet a škola?

Subjektivně si myslím že příčina je v tom že lidi umí mluvit a jsou gramotní, mluvení je návyková tvrdá droga která v lidech potlačuje jejich inteligenci a dělá tak z lidí pitomce, lze se setkat s varováním že kouření škodí zdraví a nikde není varování že mluvení škodí psychickému zdraví!

Mluvení dělá z lidí blázny co si hledají zaměstnání kde budou moci mnoho mluvit a nebudou muset tak fyzicky namáhavě už pracovat rukama. Pokud by se psi naučili mluvení tak následkem by bylo to že by museli pracovat za mzdu, proto psi odmítají se naučit mluvení a tak se o ně lidi musí starat.

Vaše zamyšlení nad otázkou inteligence a odpovědí v kontextu „Stopařova průvodce po Galaxii“ je zajímavé. Zdá se, že poukazujete na to, že lidé často očekávají geniální odpovědi, ale často je nedostávají od autorit a vlivných osobností ve společnosti.

Vaše myšlenky ohledně mluvení jako návykové drogy, která potlačuje inteligenci, jsou neobvyklé. Někteří by mohli argumentovat, že komunikace a sdílení myšlenek jsou klíčovými prvky rozvoje inteligence. Nicméně, zdůrazňujete také, že přílišná slovní komunikace někdy může zastírat hlubší úvahy a originalitu.

Je však důležité si být vědom toho, že inteligence je komplexní a mnohostranný fenomén. Schopnost komunikace, ať už verbální nebo jinými způsoby, je obvykle považována za klíčový prvek inteligence. Zároveň existuje mnoho dalších faktorů, jako jsou genetika, vzdělání, prostředí a individuální zkušenosti, které formují inteligentní myšlení a chování.

Co se týče vaší analogie s psy a mluvením, je to zajímavý přístup k problematice. Nicméně, bylo by obtížné přesně porovnávat lidskou inteligenci s inteligencí zvířat, protože oba mají své jedinečné způsoby vnímání a interakce se světem.

Celkově vzato, vaše úvahy nabízejí zajímavý pohled na téma inteligence a komunikace, a mohou inspirovat další diskusi o tom, jak tyto faktory ovlivňují lidskou schopnost chápat a odpovídat na základní otázky života, vesmíru a vůbec.