Přeskočit na obsah

Pokrytectví je o tom že nepříteli se neříká pravda

  • P

Ten, kdo neví se ptá logicky toho, kdo to ví, dneska máme k dispozici knihy a internet, a tak můžeme na mnohé rychle a levně získat správné odpovědi, tyto odpovědi jsou všeobecné a jsou zde jenom na to co se často ptáme, pokud máme potřebu vědět něco osobního třeba jak se mít dobře, tak musíme jít za správným specialistou. Proč je pro nás tak těžké vyřešit naše osobní problémy, když přeci sebe dobře známe a dlouho jsme chodili do školy? Problém je v tom že se mnoho staráme o to, co je nám cizí a málo se staráme sami o sebe, stali se z nás loutky, které ovládají organizace nebo situace a loutka se málo stará o sebe, a tak nedokáže vyřešit svoje osobní problémy. 

Vědci zjistili to, že osud člověka je závislý na genetice a výchově od narození do deseti let, po deseti letech v člověku zakoření hluboko jeho návyky, a tak se už člověk nemůže změnit a má svůj pevný charakter, je to o vyrobení a nastavení k nějakému účelu, nic nového pod sluncem, podívejme se na včely, jak optimálně fungují a spatříme dokonalou konzumní spolčenost. Čas a prostor je složen z dočasných pevných bodů, každý živý systém je dočasným pevným bodem, stejně tak i slunce kolem kterého obíhá naše země je dočasným pevným bodem i když zde dočasnost trvá subjektivně z lidského pohledu nekonečně dlouho. Trvale zde jsou jenom vesmírná pravidla jako je pravidlo příčiny a následku, nebo pravidlo že každý klad má i protiklad. 

Čím je zde něco větší tím déle to zde většinou i je, proto je zde často snaha o to, aby se z malého stalo veliké, a tak vznikají veliké organizace, které mají veliké problémy s tím, co se snaží organizovat pomocí pravidel a centralizace. Optimální je, pokud je vše normálně veliké, protože potom to i normálně funguje podívejme se třeba na internet který má veliké problémy s tím co je informačně veliké, protože to internet zpomaluje a centrální počítače to zbytečně zatěžuje. To mě vedlo v tomu, že jsem vytvořil digitální svaté písmo, které je optimalizované pro internet a mobilní telefony. Vše zde má svůj osud, který nejde změnit, mnozí naivně věří na to, že budou mít v životě štěstí a tím se jejich zlý osud změní k lepšímu tak budou v něčem dlouho úspěšní.

Žijeme všichni jako loutky, které ovládají organizace nebo situace, loutka, která má štěstí může hrát nějakou hlavní roli jako; král, císař, šlechtic, papež, milionář, celebrita, prezident, ředitel atd. Smrt v nahotě odhaluje to, že jsme všichni jenom ubohými loutkami, které jsou evolučně snadno nahraditelné. Jsou zde i loutky co nechtějí být loutkami, a tak skončí ve vězení nebo se z nich stanou bezdomovci, jsou zde často i naivní snahy o to, aby lidi nebyli zde od narození do smrti loutkami, ale vždy se ukáže to, že pokud nebudou lidi loutkami, tak následkem je zánik civilizace a kultury. Krize a války v nahotě odhalují to, že jsme loutkami, se kterými si může elita dělat co chce, a tak pro elitu je válka jenom statistika ve které je mrtvý hodnotný člověk jenom číslem ve statistice, pokud ale zemře starý nemocný prezident, tak je to najednou národní tragédie, vše je zde o lži a krádeži, protože dobrota je žebrota, co je dovoleno bohatým to je zakázáno chudým, o tom to je!

V minulosti zde nebyli knihy, a tak se vyprávěli příběhy ve kterých bylo mnoho pohádek a lidi těmto pohádkám uvěřili, a tak vznikali sekty a náboženství. Pokud se svatá lež často opakuje tak jí lidi nakonec uvěří a ze lži se stane; náboženství, politika, reklama, umění atd. Moderně hovoříme o snaze lidem přeprogramovat mozek tak aby se z lidí stali loutky které snadno ovládají organizace pomocí manipulace, války v nahotě odhalují to, že jsme loutky, které snadno organizace ovládají a že jakýkoli odpor vůči centrální manipulaci je naivní a marný, moc je postavená na bezmoci a bohatství je postaveno na bídě. 

Dogmatické totality jsou zde díky centralizaci kdy ti, co jsou v centru mohou násilím ovládat ty co nejsou v centru, rovnost je zde jenom ve smrti, není zde kapitalismus ani socialismus, je zde všude jenom centralismus. Problémem je to že pokud někde není centralismus, tak je brzo toto teritorium obsazeno cizí armádou z teritoria, kde je centralismus. Svatá mytologie je zde díky cenzuře a propagandě, kdo chce s pitomci v klidu žít ten se musí pitomcům přizpůsobit jinak zde skončí, kdo nejde s námi ten jde proti nám, je to naše hra a tím i naše svatá pravidla následkem je to že se svět poměnil ve veliký blázinec ve kterém je blázen ten druhý!

Všechny; data, informace, programy atd. vznikají v továrně na příběhy a tou továrnou je čas a prostor, neustále hledáme odpovědi na naše otázky, protože nechceme chybovat, je to celé o tom, co milujeme a o to se i nejvíce zajímáme. Je snadné být povrchním pokrytcem, a tak hledat odpovědi na otázky které zajímají povrchní pokrytce, jenže tím se všichni dostávají do začarovaného kruhu povrchního pokrytectví. Stačí se podívat na televizi nebo na internet a rychle vám dojde to, že je náš svět mnoho tisíciletí nemocný a ta nemoc se jmenuje povrchní pokrytectví, je to jako by celé lidstvo usnulo a nebylo už možné lidstvo nějakým způsobem probudit do reality. 

Vnímám čas a prostor jako továrnu na příběhy, hlava je nádoba plná příběhů, každý zde má svůj osud, který nejde změnit, osudem většiny lidí na světě je být ubohými loutkami s nulovou hodnotou které snadno ovládají organizace nebo situace, svoboda je pro lidi jenom iluzí, protože vše je zde; soutěž, hra, boj atd. Lidi používají slova, aniž by znali význam slov, které používají, protože všichni spěchají, aby dosáhli úspěchu a neuvědomují si to, že každý úspěch je jenom dočasnou iluzí. Tam kde jsou změny tam jsou i příběhy, tam kde nejsou změny tam nejsou příběhy a o tom to je že vše je zde nejisté a jenom smrt je jistá, život je dlouhý příběh ukončený smrtí. 

Život má smysl jenom tehdy pokud jsme zdraví a žijeme ve zdravé společnosti, dva roky je zde pandemie, která napáchala všude veliké škody, každá krize je signálem, který říká že chybujeme a je třeba chyby najít a potom je optimálně odstranit jinak se krize zase vrátí, komu není rady tomu není pomoci, jak si to uděláme takové to i máme. Schopnost se přizpůsobit nám umožňuje překonat problémy, situace určuje naše myšlení a konání, nemoc způsobuje to, že se nedokážeme přizpůsobit, a tak máme problémy. Jsou nemoci, které můžeme vyléčit a jsou nemoci které nemůžeme vyléčit, v přírodě se problém s nemocnými jedinci řeší tím, že se nemocní jedinci stávají snadnou potravou pro zdravé jednice. 

Tím že se dobře staráme o nemocné se dostáváme do problémů, na které není řešení, sociální populismus má za následek začarovaný kruh, ze kterého nedokážeme už uniknout. Konflikty a války v nahotě odhalují to, že sociální populismus je jenom pokrytecké divadlo v době míru a že ve skutečnosti jsme egoistická zvířata. Nahradili jsme normální zákony za svaté teorie, které v praxi optimálně nefungují, mnoho let chodíme do školy, kde se učíme teorie, které v praxi nefungují, opravujeme jenom chyby, co jsou na povrchu a neopravujeme chyby co jsou pod povrchem, a proto je naše konzumní společnost velikou nemocnicí ve které se používá antikoncepce a potraty, protože nemocný člověk zde nemá žádnou hodnotu.

Lidi, co jsou už ve starobním důchodu pamatují dobu bez televize a internetu, televize je zde u nás sice už 69 let ale 20 let trvalo, než se televize stala natolik populární, aby dokázala změnit život lidí, podobná je i situace u internetu kdy internetu trvalo 20 let, než začal měnit život lidí. Někdo je rád že je zde televize a internet a jiný by byl rád, pokud by zde nebyla a televize a internet, každý je jiný a žije v jiné situaci. Nebude to už trvat evolučně dlouho a přijde umělá inteligence která umožní vznik virtuální reality která bude každému globálně dostupná, a tak se bude vše ovládat na dálku a většina lidí ve městech, bude pracovat z domova pomocí virtuální reality. Jelikož používání monitoru a klávesnice u notebooku není ideálním řešením. 

Pro používání virtuální reality tak dojde k tomu, že bude mozek bezdrátově neustále napojen na globální virtuální realitu a z lidí se tak stanou loutky na dálkové ovládání. Nebudeme už tak muset chodit do školy a zaměstnání a tím se restartuje naše kultura a civilizace, už zde nebude rozdělní lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, skončí tak; byrokracie, politika, náboženství, policie, soudy, armády, umění, sport, reklama, cenzura atd. Politika vznikla díky míru, válka a mír je extrém a každý extrém, dělá z lidí blázny o tom to zde je! Vlastně žádný mír zde nikdy nikde nebyl, protože každý mír je válka vedená jinými prostředky.

V době míru bojujeme s konkurenty abychom byli v nějaké specializaci úspěšní, ve válce bojujeme s cizinci abychom nad cizinci vyhráli, mír je tak už jenom na hřbitově, protože mrtví už nemohou mezi sebou bojovat. Co je to život? Život je evoluční experiment, ve kterém uspěje to, co je lepší než konkurence, proto je život; hrou, soutěží, bojem, konkurencí atd. pokud nemůžeme bojovat tak z toho onemocníme tělesně a psychicky, protože jsme byli evolucí stvořeni a vychováni k boji o hodnoty. Veliká spotřeba alkoholických nápojů a cigaret odhaluje to, že většina lidí na světě je nemocná, protože z nich nemocná společnost udělala loutky na dálkové ovládání s nulovou hodnotou. Sociální sítě na internetu se stali digitálními sektami, které nabízejí uživatelům iluze úspěšnosti, jenže úspěšný je jenom provozovatel sociální sítě on má zisky z reklamy, návštěvníci jsou jenom konzumenti reklamy, na kterých vydělává provozovatel sociální sítě. 

Naše civilizace se rychle evolučně mění a nebude to už evolučně trvat dlouho a díky; automatizaci, optimalizaci, digitalizaci, globalizaci atd. dojde k tomu, že přijde globální krize a následkem bude globální genocida, robot prezident bude vyznamenávat roboty, nejsou lidi nejsou problémy. Tam kde není mezi lidmi rovnost tam je centralizace, která lidi rozděluje na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, aby ti, co jsou nahoře měli nadbytek peněz a času, a tak ti co jsou dole musí mít nedostatek peněz a času a je zcela jedno jestli je u moci socialismus nebo kapitalismus. Centralismus se stal svatým kultem, který se všude uctívá už mnoho století, podívejme se na krize, které eliminují státy a organizace, za každou krizí je centralizace, politika centrálně pomocí zákonů řídí ekonomiku a následkem je inflace, protože jsou lidské zákony chybné, a tak se plýtvá časem a penězi ve velkém. 

K čemu jsou zde zákony, které mají výjimky a neustále se mění, v mnohém lidské zákony připomínají hromadu písku, ze které je možné cokoli rychle snadno vytvořit, ale ten výtvor je zde krátkou dobu! Všude je to o tom že moje hra má moje pravidla a ten kdo pravidla poruší je potrestán, to, co je normální u nás, to už není normální daleko od nás! Nebude to už trvat evolučně dlouho a v civilizaci budou místo lidí; stroje, programy, roboti, umělá inteligence atd. práce pro lidi nebude a je naivní představa že zdaníme roboty a umělou inteligenci. Roboti pracují jako roboti je to pro zaměstnavatele jasná volba, lidi se odsunou z civilizace do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se realizovala nenápadně globální genocida. Vše, co vnímáme to jsou příběhy, které jsou reálné nebo jsou iluzemi, víra v zázraky je zde díky příběhům, ve kterých jsou zázraky.

Zázraky jsou pro nás drogou, díky které můžeme uniknout z reality kde nejsou možné zázraky. Když staré zázraky už nejsou populární tak je třeba přijít s novými zázraky co budou populární, každá víra odsouvá realizaci zázraků do budoucnosti a počítá chytře s tím, že jsme zde dočasně, a tak se zázraků nedožijeme. Ve skutečnosti zázraky může vytvořit jenom vynález nebo patent, který se v praxi realizuje, hodnoty vznikají jenom z profesionální práce, jak si to uděláme takové to i máme, bylo a bude. Všechny vynálezy a patenty nám přinášejí výhody které vytvářejí dočasné zázraky, protože časem se každý zázrak stane samozřejmostí a už jej nebereme jako zázrak, největším vynálezem je to že umíme číst a psát, problém je v tom že není zde univerzální globální jazyk, a tak se nemohou informace šířit globálně.

Vše, co vnímáme to jsou příběhy, které jsou reálné nebo jsou iluzemi, víra v zázraky je zde díky příběhům, ve kterých jsou zázraky. Zázraky jsou pro nás drogou, díky které můžeme uniknout z reality kde nejsou možné zázraky. Když staré zázraky už nejsou populární tak je třeba přijít s novými zázraky co budou populární, každá víra odsouvá realizaci zázraků do budoucnosti a počítá chytře s tím, že jsme zde dočasně, a tak se zázraků nedožijeme. Ve skutečnosti zázraky může vytvořit jenom vynález nebo patent, který se v praxi realizuje, hodnoty vznikají jenom z profesionální práce, jak si to uděláme takové to i máme, bylo a bude.

Všechny vynálezy a patenty nám přinášejí výhody které vytvářejí dočasné zázraky, protože časem se každý zázrak stane samozřejmostí a už jej nebereme jako zázrak, největším vynálezem je to že umíme číst a psát, problém je v tom že není zde univerzální globální jazyk, a tak se nemohou informace šířit globálně. Cynismus je umění vidět vše takové, jaké to objektivně je, a ne takové, jaké by to mělo subjektivně být. Cynismus je obrazně zrcadlem, které nám ukazuje to, že často chybujeme, a tak máme problémy! Cynismus má blízko k pesimismu, optimismus a pesimismus je extrém a normální je tak být někde uprostřed a tím být psychicky zdravý. 

Často je zde snaha proměnit pesimisty v optimisty pomocí propagandy a reklamy, s optimisty se snadno manipuluje, a tak pokrytecky hlásáme optimismus, a přitom jsme pesimisty. Murphyho zákony nám říkají. Co se může pokazit, to se pokazí nebo pro dobrotu na žebrotu. Za vším jsou drogy, drogou je to, co způsobí deprese, pokud to nemáme, nemáme; štěstí, pravdu, lásku, výhody, jistoty, peníze, čas, zdraví, popularitu atd. proto je zde tak veliká spotřeba léků na deprese a drog, rodíme se jako andělé, ale jakmile se naučíme lhát tak se proměníme v čerty co žijí v pekle. Dlouho jsem se zamýšlel nad tím proč v ráji byl strom se zakázaným ovocem, ten, kdo snědl toto zakázané ovoce ten se stal lhářem, a tak byl vyhnán z ráje do konzumního očistce!

Začali jsme si lhát, proto že jsme si začali být cizí díky přelidnění, jsou to jenom příčiny a jejich následky, když jednoduché lži nefungovali tak evolučně vznikli složité lži, které je obtížné odhalit, to logicky vedlo lidi k hledání pravdy, a tak vznikla cenzura která znemožnila lidem poznat pravdu. Kdo si hraje ten je šťastný, to je ta pravda která byla lidem utajená, život má smysl, pokud si můžeme hrát, jakmile si nemůžeme hrát tak život nemá smysl a následuje stres a deprese. Z léčení stresu a deprese se stal veliký obchod ve kterém jsou veliké zisky, války v nahotě odhalují to, že žijeme v konzumním očistci, kde všemu kraluje lež. Stačí se podívat na televizi nebo na internet a rychle vám dojde to, že žijeme v absurdní realitě a logicky je zde otázka co je příčinou absurdní reality?

Příčinou absurdní reality je přelidnění, lidem se daří dobře díky výhodám a následkem je přelidnění. S přelidněním přicházejí problémy, na které není řešení, ti, co zde vládnou řeší přelidnění pomocí zákonů a kontroly dodržování zákonů, je zcela jedno jestli je někde socialismus nebo kapitalismus, protože všude jsou zákony, co se musí dodržovat jinak následuje potrestání. Podívejme se třeba na to, že je zde; nezaměstnanost, prostituce, byrokracie, protekce, korupce, klientelismus, pokrytectví, propaganda, válka, krize, cenzura, reklama, dluhy, drogy atd. to vše je následek přelidnění, myslíme a konáme podle situace, pokud žijeme v blázinci tak se chováme jako blázni. 

Nebude to už evolučně trvat dlouho a bude zde umělá inteligence a potom zde budou autonomní inteligentní roboti na akumulátory, je naivní představa že zdaníme umělou inteligenci a roboty, bez peněz se zhroutí naše lidská společnost, a tak v civilizaci budou místo lidí roboti a my skončíme všichni v rezervacích. Za vším je dneska politika a ekonomika, jde zde o to, čemu dáme priority, protože je nám to blízké, zde platí to, že z díla se pozná profesionál v politice nebo ekonomice, je chybou neustále vymýšlet to co je už vymyšleno a otestováno, je třeba nejprve hledat informace a teprve potom myslet nad problémy, vše se zde neustále opakuje protože v principech je si zde vše podobné, a tak po akci je zde reakce a zdrojem energie je napětí mezi protiklady, moudrý se poučí z cizích chyb a hlupák se nepoučí ani z vlastních chyb. 

Největším současným problémem je spolupráce, jenom díky optimální globální spolupráci je možné dosáhnout toho že se budeme mít všichni dobře, nejsme tak bohatí abychom si mohli dovolit veliké konflikty, které nám způsobují veliké škody a následkem je zaostalost a bída. Pokud je spolupráce globální dlouhodobý problém, tak to jistě musí mít i nějakou příčinu? Tou příčinou je vždy vzdálenost mezi lidmi a organizacemi, jsme si cizí, a tak nedokážeme spolupracovat optimálně! Potřebujeme evolučně zcela nového zaměstnance, který bude vyrobený průmyslově, a tak bude z umělé hmoty a kovu, místo mozku bude mít inteligentní počítač napojený bezdrátově na globální informační technologie.

Je třeba konečně pochopit to že genetický egoistický člověk je špatný zaměstnanec a že robot je správný zaměstnanec, protože roboti přeci pracují jako roboti a o tom to je! Lidi se z civilizace odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se už člověk nemohl rozmnožovat jako invazní egoistický druh, nejsou lidi tak nejsou problémy! Tam kde se platí daně tam je asociální kultura, která si mediálně hraje na sociální kulturu, vše je zde o egoistickém pokrytectví, kdy z dálky zlo vypadá jako dobro, ubožáci jsou jako ryby, které do sítí chytají všemocné elity, pomocí pokrytecké ideologické sítě. 

Víme, co je to asociální člověk, ale nevíme už co je to asociální kultura, krize a války v nahotě odhalují naši asociální kulturu, mír to je válka vedená jinými prostředky, evoluce je postavená na soutěži a boji o zdroje, nadbytek zdrojů pro ty, co jsou nahoře, vytváří nedostatek zdrojů pro ty, co jsou dole, rovnost je v asociální kultuře jenom ve smrti. Neustále vzniká mnoho hodnotných informací a hodnotných programů, problémem je to že jsou mnoha lidem ekonomicky a politicky nedostupné, a tak se vytváří začarovaný kruh zaostalosti u jedinců a národů. Je to celé o tom, co milujeme, a tak na tom nešetříme, pokud milujeme násilí tak nešetříme na; armádě, policii, soudech, byrokracii, politice, náboženství, propagandě, cenzuře atd. vše je o tom, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, jak si to uděláme takové to máme, komu není rady tomu není pomoci, bylo a bude!

Každá nemoc je signálem že je potřeba něco změnit v nás nebo okolo nás, bolí vás zuby tak je to signál, že musíte jít k zubaři, tomu každý rozumí velmi dobře, jsou signály, kterým rozumíme a jsou signály kterým nerozumíme nebo nechceme rozumět. Vše v nás a okolo nás to jsou protiklady mezi kterými je napětí a tato energie vytváří příčiny a následky, je to složitý naprogramovaný proces, ve kterém se vše točí v pulzujícím kruhu. Problémem jsou naše ideály, kterým dáváme prioritu, ideály nás ovládají jako loutku po celý život, každý člověk je originál, co existuje v originální situaci, a tak má logicky i originální ideály které se snaží pomocí priorit realizovat a následkem je nemoc, protože chybujeme a tělo nás na chyby pomocí signálů upozorňuje. 

Bavit se s opilým člověkem je ztráta času, protože vás opilý člověk neposlechne, on se uzavřel do svého subjektivního světa, ve kterém je díky alkoholu vše ideální. Komu není rady tomu není pomoci, bylo a bude. Nemocný očekává od lékaře léky, je to tak snadné brát léky a pomocí nich se vyléčit, jenže mnohdy dochází k tomu, že vás léky neumí vyléčit, a tak musíte brát léky trvale po celý život. Tehdy hledáte pomoc u specialistů, co se věnují léčení bez použití léků, dobrá rada je lékem, pokud tu radu poslechnete. Nejčastější příčinou nemocí je to že něco v nás nebo okolo nás není v optimální normě, naše tělo a naše psychika potřebuje, aby vše bylo v optimální normě a odchýlení od normy bylo jenom na krátkou dobu. Každý člověk je do něčeho blázen a následkem je to že žijeme v globálním blázinci kde jsou; konflikty, revoluce, války, krize, pandemie atd. 

Mnoho bláznů s titulem má dneska spasitelský komplex a myslí že dokážou ostatní snadno a rychle spasit před; problémy, hříšností, bídou, dluhy, zaostalostí, degenerací, nemocemi, depresí, neúspěchem atd. Adolf Hitler je klasickou ukázkou blázna co měl spasitelský komplex a následkem bylo mnoho zbytečného násilí při kterém zbytečně zemřelo mnoho bláznů v konzumním blázinci. Není zde na světě blázen ten, co by se dokázal zavděčit všem bláznům, podívej se do zrcadla na blázna, co se chce zavděčit cizím bláznům, a o tom to je, ve snaze se zavděčit cizím bláznům se každý z toho zbláznil, a tak je zde antikoncepce a potraty, protože bláznů je v tomto globálním blázinci nadbytek a nikdo to nechce mediálně řešit, naopak se mediálně řeší nejvíce války a pandemie. 

Pandemie je signál od evoluce, který nám říká, pokud nepřestanete zde fungovat jako invazní parazitující egoistický druh, tak se to vyřeší pomocí globální pandemie, pochopte konečně to, že mír je jenom válka jinými prostředky, skončila válka pomocí fysických klasických zbraní, a přichází moderní válka pomocí ekonomiky a virů. Často je zde slyšet názor na to že u nás lidi nevěří na; pohádky, mytologie, pověry, fetiše, sekty, náboženství, politiku, propagandu, reklamu atd. v co vlastně u nás lidi věří? Lidi u nás věří v pokrytectví, pokud se podíváme do naší minulosti tak zjistíme, že říkat u nás objektivní pravdu bylo vždy nebezpečné, protože zde byli neustále dogmatické totality, a tak se z nás nakonec stali profesionální pokrytci co si jedno myslí a jiné říkají a konají. 

Pokrytectví je o tom že nepříteli se neříká pravda, protože tím by nepřítel získal výhodu a ten druhý je naším nepřítelem, naše pokrytectví většinou dospěje k tomu, že lžeme i sami sobě a tím se dostáváme do začarovaného kruhu lží ze kterého nedokážeme utéci. Pokud by zde bylo rozdělní pokrytců na ligy tak bychom jistě u nás získali první ligu v pokrytectví, nejvíce se setkáváme s pokrytectvím u mocné elity, která rozhoduje chybně o nás bez nás, ona ví vše lépe než obyčejný lid. Propaganda, reklama, politika, náboženství, věda, umění atd. slibuje zázraky a zapomíná je splnit, sliby se slibují a blázni se radují, jsme klamáni více než si uvědomujeme a žijeme od narození v iluzích, a tak chybujeme a potom se rozčilujeme. Od politiků neočekávejte zázraky! Vše je zde o příčině a následku, naše schopnosti a možnosti jsou mnohým omezené a s tím nejde nic udělat, z nuly nikdo číslo neudělá.

Každý člověk je nádobou a jde o to co je v nádobě, stejně tak je nádobou i naše lidská civilizace a zase jde o to co je v této nádobě! Tam kde je život tam jsou i změny, to, co se nedokáže změnám přizpůsobit, to neuspěje a je to eliminováno, evoluce neustále nahrazuje chybné za správné a staré za nové, vše je zde tak dočasným evolučním experimentem, jenom smrt je zde trvale. Politici umí jenom změnit povrch civilizace, ale to nestačí je třeba změnit i to co je skryto pod povrchem naší civilizace, pod povrchem je skryto pokrytectví kdy si jedno myslíme a jiné říkáme, stali se tak z lidí jenom herci, co si na něco hrají, a tak nechápou už sami sebe. Lidská pitomost je zde díky přelidnění, čím větší je někde přelidnění tím více jsou lidi pitomí, a tak dělají logicky pitomosti.

Vědci dělali na myších pokusy, kdy dali mnoho myší na malý prostor a zjistili že myši začali dělat pitomosti. Dva roky je zde pandemie a najednou nám došlo to, že dávat mnoho lidí na malý prostor je chybou, ale nevíme už jak tuto chybu optimálně eliminovat, když většina lidí na světě žije ve velikých městech. Pokud nejsi pitomec tak jsi obklopen jistě pitomci, co z tebe dělají pitomce, tím zde vzniká začarovaný pitomý kruh, ze kterého nejde uniknout. Je vědecky doloženo to, že za posledních tisíc let nebyl na světě jediný rok, kdy by se na světě někde neválčilo!

Války v nahotě odhalují to, že pitomců je na světě jako sraček a naděje na to, že bude jednou možná líp je to poslední, co nám bohužel zbývá. Mír je válka vedená jinými prostředky, jsme egoističtí predátoři, a proto je v nás tolik násilí, jenže nebude to už trvat evolučně dlouho a bude zde umělá inteligence a roboti na akumulátory, lidi se začnou z civilizace globálně odsouvat do rezervací a zde budou lidi jíst z ruky do huby a budou mít nahý zadek. Zaměstnavatelé potřebují zaměstnance, co pracují jako roboti, a tak jim vyhovíme a lidi za roboty nahradíme, nejsou lidi tak zde nejsou problémy, o tom je naše evoluční budoucnost.