Přeskočit na obsah

Počítání je závislé na databázi

  • P

Databáze jsou strukturované soubory nebo systémy pro ukládání, organizování a správu dat. Počítání nebo výpočty mohou být prováděny na základě dat uložených v databázi, ať už se jedná o jednoduché aritmetické operace nebo složitější výpočty založené na komplexních databázových dotazech.

Databáze poskytují datový základ pro mnoho aplikací, jako jsou informační systémy, e-commerce, systémy správy zásob, systémy správy vztahů se zákazníky (CRM), systémy řízení výroby (ERP) a mnoho dalších. Počítání závisí na těchto databázích, protože potřebuje přístup k aktuálním datům, která jsou uložena v databázi, ať už pro získání informací, aktualizaci dat nebo provádění výpočtů na základě těchto dat.

Databáze umožňují ukládání, organizování a zpracování velkého množství dat, která mohou být potřebná pro počítání. Databázové systémy poskytují různé funkce pro manipulaci s daty, jako jsou dotazy, aktualizace, vkládání a mazání dat, které jsou klíčové pro provádění výpočtů na základě těchto dat.

Celkově lze tedy říci, že mnoho počítání je závislých na databázích, protože databáze poskytují potřebný datový základ pro provádění různých výpočtů a manipulaci s daty.