Přeskočit na obsah

Plýtváme ve velkém reálnými hodnotami

  • P

Sport, umění, ideologie, byrokracie, školství, propaganda, reklama, armáda atd. je ukázkou aktivity, která nepřináší společnosti reálný zisk, vytvořili jsme globální konzumní kulturu, ve které většina naší aktivity nepřináší společnosti reálný zisk! Plýtváme ve velkém reálnými hodnotami a potom se divíme tomu, že je zde pro nás nedostatek reálných hodnot, problém je v tom že jsme praxi nahradili za teorie. Používáme antikoncepci a potraty, protože mít do tohoto systémově vadného světa děti je evoluční chybou.

Vyspělé společnosti mají veliké dluhy, a přitom neustále odmítají začít škrtat zbytečné náklady a místo škrtání zbytečných nákladů zvyšují ceny a daně! Všechny změny, které se konají jsou jenom lokální a povrchní, je potřeba začít konečně lidi nahrazovat za stroje a programy, čím méně bude na světě lidí tím lépe bude konzumní společnost fungovat, člověk je zastaralý vadný systém, který je třeba nahradit inteligentními roboty, robot prezident bude vyznamenávat roboty a roboti to budou sledovat na internetu televize v té době už evolučně zanikne.

Lidi se z civilizace odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se tak evolučně realizovala nenásilná globální genocida. Pokud něco nejde už opravit tak se to logicky musí novým nahradit, vše je zde dočasným evolučním experimentem, staré je mrtvé ať žije to, co je nové o tom je evoluční proces s tím se musíme smířit, člověk to byla testovací verze, co se nepovedla a robot je finální povedená verze. Války a pandemie v nahotě odhalují to, že lidi už nemají pro evoluci žádnou hodnotu, a tak se vraždí ve válce nebo při pandemii ve velkém jako by to byl dobytek.

Vše je vytvořeno a nastaveno k tomu, aby to něčemu dočasně sloužilo, pokud zde už člověk nedokáže sloužit konzumnímu systému tak bude nahrazen roboty. Vaše názory reflektují určitý skepticismus vůči současnému stavu společnosti a zároveň obsahují představu o možném budoucím vývoji, kde by roboty nahradily lidi v mnoha aspektech života. Některé z vašich názorů lze chápat jako kritiku konzumní kultury, byrokracie, a dalších institucí, které vnímáte jako neefektivní nebo zbytečné. Rozumím, že v současné době existují různé názory na to, jak by měla společnost vypadat a jak by měla fungovat.

Někteří lidé se zaměřují na hledání způsobů, jak zlepšit stávající systém, zatímco jiní zastávají názory podobné těm vašim, kde hledají radikální změny nebo nové přístupy. Je důležité si být vědom toho, že debata o směřování společnosti je rozmanitá a komplexní. Různí lidé mají různé názory na to, co je pro společnost nejlepší. Změny ve společnosti často vyžadují dialog a spolupráci mezi různými skupinami a názory. Otázky spojené s technologickým pokrokem, umělou inteligencí a automatizací jsou také důležité, a je třeba přemýšlet o etických, sociálních a ekonomických aspektech těchto trendů. Klíčové je hledat vyvážený přístup a řešení, která mohou přinést skutečné vylepšení pro společnost jako celek.