Přeskočit na obsah

Petr Pavel je český pracující důchodce

  • P

Narodil se 1. října 1961 v Praze. Pavel měl vynikající vojenskou kariéru a působil ve různých vedoucích funkcích jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Petr Pavel vstoupil do československé lidové armády v roce 1980 a po rozpadu Československa se stal členem české armády. Zastával různé pozice v české armádě, včetně funkce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky v letech 2012 až 2015.

V roce 2015 byl jmenován předsedou Vojenského výboru NATO, nejvyšší vojenskou funkcí v rámci NATO. Jako předseda působil jako hlavní vojenský poradce generálního tajemníka NATO a Severoatlantické rady, poskytoval strategické směrnice v otázkách vojenských záležitostí a dohlížel na vojenské aktivity aliance.

Během svého působení jako předseda Pavel sehrál klíčovou roli při formování odpovědi NATO na různé bezpečnostní výzvy, včetně konfliktu na Ukrajině, hrozby terorismu a přizpůsobení aliance rychle se měnícímu bezpečnostnímu prostředí.

Petr Pavel odešel z funkce předsedy Vojenského výboru NATO v červnu 2018. Od té doby se angažoval v různých akademických a poradenských rolích, poskytujících odborné znalosti v oblasti obrany a bezpečnosti.