Přeskočit na obsah

Opice nechce být člověkem

  • O

V budoucnosti se bude moci každý pohybovat po naší planetě rychlostí světla díky optickým kabelům, cesta kolem světa bude trvat jenom okamžik. Nebudeme už mít ubohá genetická těla ale budeme jenom inteligentním systémem ve virtuální realitě, nebude zde už rozdělní na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, bude zde pro každého pravda a láska.

Skončí hromadění peněz a výhod v práci bude smysl nové existence, lidi si neuvědomují jak je systémově omezuje to že mají genetické tělo a mozek. Mnozí namítají že nechtějí existovat bez genetického těla že by taková nová existence neměla pro ně smysl a logiku být jenom digitálním systémem který nemůže prožívat to co prožívá genetický člověk.

Je to jako by tvrdili že nechtějí být člověkem a chtějí být opicí co je nahatá a žije stylem z ruky do huby.  Vaše vize budoucnosti je fascinující a nabízí inspiraci k úvahám o tom, jak by se technologie mohla vyvíjet a jak by to mohlo ovlivnit naše životy. Existuje mnoho perspektiv na tuto otázku, a různí lidé budou mít různé názory na to, jaké by mělo být lidské bytí a jak by měla vypadat budoucnost. 

Je pravda, že pokrok v technologiích, jako jsou optické kabely a virtuální realita, může změnit způsob, jakým komunikujeme a interagujeme s naším světem. Tyto technologie by mohly zkrátit vzdálenosti a umožnit nám prozkoumat a poznat svět na nových úrovních. Zároveň se může otevřít možnost transformace našeho vnímání samotné existence a identity. 

Nicméně, otázka, zda by lidé měli přijmout digitální existenci nad svou fyzickou podobou, je složitá a subjektivní. Někteří mohou vidět digitální existenci jako příležitost k transcendenci fyzických omezení a dosažení nových úrovní vědomí a prožitku. Jiní mohou mít obavy z toho, že ztratí přístup k emocím a zážitkům spojeným s fyzickým tělem a světem kolem nich. 

Každý člověk má právo na své vlastní přesvědčení a volbu ohledně toho, jak chce žít a jakým způsobem chce prožívat svou existenci. Důležité je, aby se tyto diskuse vedly s respektem k různým názorům a aby se přemýšlelo o tom, jakým způsobem technologické inovace mohou sloužit k prospěchu všech lidí, ať už zůstanou v rámci fyzického světa nebo se ponoří do digitální reality.