Přeskočit na obsah

Nejvíce cizí nám jsou teoretické informace

  • N

Je pravda, že informace jsou někdy mnohem cizejší než lidé. Informace mohou být pro nás cizí, protože se s nimi setkáváme poprvé a nevíme, jak je interpretovat nebo jak s nimi pracovat. Mohou také být složité nebo obtížné a vyžadovat od nás značné úsilí, abychom je pochopili. Dalším důvodem, proč jsou informace pro nás cizí, může být rychlost, kterou se vyvíjejí a mění, zejména v době rychlého technologického vývoje a informačního přetížení.

Zvláště v dnešní době je důležité umět pracovat s informacemi, aby bylo možné se v globalizovaném světě orientovat a být úspěšní v práci i v osobním životě. Proto by měl být rozvoj informační gramotnosti a kritického myšlení prioritou vzdělávacích systémů a celospolečenské debaty.