Přeskočit na obsah

Nejsem pesimista jsem realista

  • N

Je těžké se vyrovnat se ztrátou toho na čem jsme byli dlouho závislí, jedinou jistotou je zde nejistota, mnohdy stačí jenom výpověď v zaměstnání a následkem je psychické zhroucení, podobně funguje třeba rozvod nebo smrt partnera v manželství. Změní se ředitel nebo ministr a nastanou personální změny a nikoho nezajímá to, že pracuješ profesionálně velmi dlouho pro zaměstnavatele.

Taky zde mohou být i evoluční změny kdy nějaká specializace zanikne, protože jí už společnost k ničemu nepotřebuje, současnost je nejvíce o nejistotě a spěchu, nejsem pesimista jsem realista a vidím jak lidi a organizace padají díky dluhům na ekonomické na dno a počet sebevražd všude narůstá, následkem je většinou inflace a potom následuje válka. Je zcela přirozené cítit se těžce, když dochází k významným změnám v životě, zejména když jsou spojeny se ztrátou zaměstnání, rozvodem nebo ztrátou blízké osoby.

Tyto události mohou mít hluboký dopad na psychické zdraví a pocity jedince. Je důležité si být vědom toho, že reakce na takové situace jsou individuální a že každý prochází procesem zvládání ztráty a změny odlišným způsobem. Ztráta pracovní pozice, zejména pokud jde o dlouhodobé zaměstnání, může vyvolat pocity nejistoty a strachu z budoucnosti. Stejně tak může být obtížné se vyrovnat s rozvodem nebo ztrátou partnera.

Je důležité si nechat prostor pro smutek a truchlení a hledat podporu od přátel, rodiny nebo profesionálního poradce. Co se týče změn ve společnosti a na pracovišti, skutečně se mohou objevit různé vlivy, jako jsou změny vedení, reorganizace nebo evoluční změny v oblasti zaměstnanosti. Tyto faktory mohou vytvářet nejistotu a měnit dynamiku pracovního prostředí. 

Pochopení a adaptace na tyto změny mohou být klíčové pro zachování duševního zdraví. Hledání nových příležitostí, rozvoj nových dovedností a udržování pozitivního postavení mohou pomoci v procesu adaptace na změny. Je důležité si být vědom toho, že i přes obtíže a nejistotu existují zdroje podpory a pomoci. Pokud se cítíte přetížení, konzultace s odborníkem na duševní zdraví může být užitečným krokem.