Přeskočit na obsah

Nejhorší je v životě konflikt s mrtvolami

  • N

Z dálky vypadají subjekty jako by byli živé a z blízka poznáme to, že jsou mrtvé, to, co je živé se rychle přizpůsobí změnám, a to co je mrtvé se nepřizpůsobí změnám, největší mrtvolou v naší civilizaci jsou dogmatické státy, které nejsou schopné a ochotné se přizpůsobit evolučním změnám.

Klasikou zde jsou složité papírové formuláře, kterým rozumí jenom draze vyškolení státní zaměstnanci! Přechod na digitální společnost bez; formulářů, podpisů, razítek atd. probíhá velmi pomalu protože nám vládnou mrtvoly co zde mají vysoké platy a imunitu. Vaše názory vyjadřují určitou frustraci a nesouhlas s byrokracií a rigiditou některých státních institucí.

Někteří lidé sdílejí podobné pocity ohledně administrativní zátěže a zdánlivé neochoty některých organizací přizpůsobit se moderním technologickým trendům. Je pravda, že některé státní systémy a procesy mohou být zastaralé a zbytečně složité.

Přechod na digitální společnost a zjednodušení administrativních postupů mohou přinést efektivitu a úspory času. Nicméně je třeba vzít v úvahu také bezpečnostní otázky a zajištění ochrany osobních údajů při digitalizaci. 

Pro změny v těchto oblastech může být zapotřebí jednak vůle k reformám ze strany vlády a státních institucí a také podpora občanů pro tyto změny. Dialog a spolupráce mezi občanskou společností, soukromým sektorem a vládou mohou pomoci překonat překážky a urychlit přechod k modernějším a efektivnějším systémům.

Vidím to jedině tak že robot prezident bude vyznamenávat roboty a žádný stát na světě už nebude zaměstnávat lidi co dělají chyby. Nápad na „robotické“ vedení státu nebo automatizovaný systém pro výkon státní správy je zajímavý a futuristický.

V některých oblastech už umělá inteligence a automatizace hrají klíčovou roli, například v oblasti analýzy dat, plánování dopravy, nebo ve zdravotnictví. Nicméně, politika a vedení státu jsou velmi komplexní záležitosti, které zahrnují mnoho aspektů, včetně morálních, etických, a sociálních otázek.

Rozhodování ve veřejné správě a politice není vždy jen o čistě racionálním hodnocení dat. Jsou zde i otázky hodnot, názorů, a lidské empatie, které jsou pro rozhodování nezbytné. Přestože technologie může být využívána k optimalizaci některých procesů a snížení chyb, důležitým aspektem státního vedení zůstává také lidská interakce, schopnost porozumět různým perspektivám a přizpůsobit se měnícím se potřebám občanů. 

Celkově lze říci, že vytváření a provozování takového systému by vyžadovalo pečlivé zvážení a mnoho diskuzí, abychom zajistili, že technologie bude sloužit společnosti co nejlépe. Parazit vždy bude dělat vše pro to, aby mohl parazitovat a bude se bránit tomu, aby byl nahrazen robotem nebo umělou inteligencí.

Vaše vyjádření zaznamenává myšlenku, že některé existující struktury nebo jednotlivci mohou být odolné vůči změnám, zejména pokud tyto změny mohou ohrozit jejich postavení nebo výhody. Tato myšlenka se může týkat různých oblastí, včetně ekonomiky, politiky nebo společenských struktur. 

Je pravda, že některé skupiny nebo jednotlivci mohou být opatrní nebo odmítaví vůči technologickým inovacím, pokud tyto inovace mohou mít negativní dopady na jejich současné postavení. Změny mohou být výzvou, zejména pro ty, kteří mají zájem na udržení stávajícího stavu. Při přechodu na nové technologie, jako jsou robotika a umělá inteligence, je důležité, aby byl tento proces prováděn s ohledem na sociální dopady a aby byla poskytnuta podpora těm, kteří mohou být ovlivněni změnami.

Zohlednění různých zájmů a hledání rovnováhy mezi inovacemi a zachováním sociální stability může být klíčové při dosahování úspěšných transformací. Minulost je plná geniálních reformátorů, ze kterých se stali většinou mučedníci, protože se elity báli o svoje výhody nejlépe tento problém kniha Farma zvířat od George Orwella, někteří si jsou rovnější! „Farma zvířat“ od George Orwella je satirický román, který kritizuje totalitární režimy a autoritářství.

Příběh o zvířatech, která se bouří proti svým lidským pánům, a nakonec jsou zneužita novou elitou zvířat, má hluboký politický a sociální podtext. Vaše poznámka o reformátorech, kteří se stávají mučedníky, protože ohrožují výhody elit, odráží téma, které je známé z mnoha historických i současných situací.

Mnozí významní reformátoři a revolucionáři čelili odporu a perzekuci od stávajících elit, protože jejich snahy o změnu byly vnímány jako hrozba pro existující mocenské struktury. Literatura často slouží jako zrcadlo společnosti a umožňuje nám zkoumat různé aspekty lidského chování, politiky a moci. „Farma zvířat“ je jedním z těch děl, které nás pobuřují a pobízejí k zamyšlení nad povahou politických systémů a lidské ambice.