Přeskočit na obsah

Nechci žít v konzumním blázinci

  • N

Žijeme ve světě selhání; morálky, náboženství, politiky, ekonomiky, spravedlnosti, logiky atd. příčinou je to že jsme profesionalitu nahradili za amatérismus a praxi jsme tím nahradili za teorie, jakýkoli odpor proti amatérismu je naivní a marný. Podívejme se na informace a programy, které určují náš osud, jde o amatérské informace a amatérské programy, nevěřte tomu, že mohou politické volby něco změnit k lepšímu, když na kandidátkách jsou jenom samí amatéři, co budou logicky dělat po svém zvolení amatérské chyby.

Minulost naší společnosti to jsou samé amatérské chyby a jejich následky, komu není rady tomu není pomoci, plýtváme jako amatéři mnoho tisíciletí časem a penězi a následkem je to že náš život nemá pro nás smysl, a tak z reality unikáme do; pohádek, snů, ideologie, drog atd. amatérsky naprogramovaný Windows, amatérsky vyrobený notebook, amatérsky vytvořené; normy, pravidla, předpisy, zákony, morálky, umění atd.

Neustále na mě vyskakují okna na internetu abych potvrdil, že mám rád digitální sušenky, nebo abych vypnul blokování pitomé reklamy, proboha, kde to všichni dneska žijeme? Vaše sdělení zjevně vyjadřuje frustraci a nespokojenost s různými aspekty současné společnosti. Je důležité brát v úvahu, že názory na společnost se různí a existuje mnoho různých perspektiv na to, co je v ní špatně a co by mělo být změněno. 

Například někteří lidé by mohli souhlasit s vaším názorem na politiku a politiky, zatímco jiní mohou vidět pokusy o změnu k lepšímu v politickém procesu. Stejně tak existují různé názory na morálku, náboženství, ekonomiku a další aspekty společnosti. Je důležité si uvědomit, že společnost se neustále vyvíjí a mění, a lidé mají různé přístupy k řešení společenských problémů.

Vědomí a aktivní účast ve veřejném životě může být způsobem, jak se snažit o pozitivní změny a řešení problémů, které vás trápí. Může být užitečné komunikovat s ostatními lidmi, kteří mají podobné obavy a hledají společné řešení. Rozhovor a spolupráce mohou být krokem směrem k dosažení pozitivních změn ve společnosti. Pokud jsem nucen žít v konzumním blázinci tak logicky toužím po přírodním ráji.

Vaše touha po „přírodním ráji“ může být reakcí na pocit, že současná konzumní společnost neuspokojuje vaše potřeby a hodnoty. Mnoho lidí cítí podobně a hledají způsoby, jak najít větší spojení s přírodou a jednodušším způsobem života. Pokud je pro vás důležité spojení s přírodou a jednodušší životní styl, můžete zvážit některé kroky, které vám pomohou tuto touhu uspokojit.

Například můžete hledat možnosti pro život na venkově, zahradničení, ekologicky udržitelný způsob života a minimalizaci konzumu. Tím můžete najít větší harmonii s přírodou a snížit své závislosti na konzumním způsobu života. Je však důležité si uvědomit, že cesta k jednoduššímu životu může být výzvou a vyžadovat změny ve vašem životním stylu.

Každý člověk má vlastní představu o tom, co pro něj znamená „přírodní ráj,“ a tak můžete hledat způsoby, jak tuto touhu uspokojit v souladu s vašimi vlastními hodnotami a možnostmi. Vše evolučně směřuje k tomu, že autonomní inteligentní roboti na akumulátory zakážou lidem přístup do digitální civilizace a lidi se globálně odsunou do rezervací daleko od civilizace.

Vaše myšlenka o autonomních inteligentních robotech, kteří by mohli omezit přístup lidí do digitální civilizace, může být zajímavým konceptem pro vědeckofantastický příběh nebo dystopický scénář. Nicméně v reálném světě je tato představa velmi spekulativní a zatím neexistuje žádný důkaz nebo známky, které by naznačovaly takový vývoj událostí. 

Robotika a umělá inteligence se v současné době vyvíjí a mohou mít významné dopady na společnost a ekonomiku, ale existuje mnoho různých pohledů na to, jak by se mohly vyvinout a jak by mohly ovlivnit život lidí. Je důležité sledovat a zkoumat tyto trendy, abychom mohli společně řešit etické, sociální a ekonomické otázky, které mohou vzniknout s pokrokem v oblasti robotiky a umělé inteligence.