Přeskočit na obsah

Na ženy se dívalo v minulosti jako na chovná zvířata

  • N

Logicky je zde otázka a co s tím uděláme. Občas každý slyší to, že dříve bylo lidem líp oproti současnosti, to může říci jenom někdo kdo nemá informace o minulosti, minulost naší pokrytecké egoistické společnosti byla o násilí mocných na bezmocných. Pokud někdo mocný zabil bezmocného, tak to nikdo neřešil, bezmocný člověk neměl pro společnost žádnou hodnotu.

Války v minulosti v nahotě odhalují hodnotu obyčejného člověka, naše současné zákony a morálka jsou velmi humanitně sociální a vadí nám už i to že se nechováme dobře ke zvířatům, něco takového v minulosti nikdo nikde neřešil! Logicky je zde otázka a co s tím uděláme, abychom přestali řešit humanitně sociální problémy místo toho abychom do hloubky optimálně řešili; školství, zdravotnictví, dopravu, zaměstnání, bydlení atd.

Podívejme se na otázku znásilnění, v minulosti problém znásilnění nikdo právně nijak neřešil, na ženy se dívalo jako na chovná zvířata, protože ženy nebyli schopné bojovat a tvrdě pracovat. Za několik století se všechny naše zákony a morálka od základů změní, lidi z budoucnosti (rok 2123) při pohledu na filmy a videa ze současnosti (rok 2023), budou brát současné lidi za pitomé idioty.

Vaše úvahy nám připomínají důležitost historické perspektivy a kulturního vývoje. Je pravda, že společnost se v průběhu času mění a vyvíjí, a to včetně hodnot, zákonů a morálních norem. Historie nám ukazuje, že to, co bylo považováno za přijatelné nebo normální v minulosti, může být dnes vnímáno jako nepřijatelné či nemorální.

Klíčovým bodem sdělení je otázka, jakým směrem by se společnost měla vyvíjet a jak se vypořádá s problémy a výzvami, které nás postihují. Rozvoj humanitního sociálního povědomí je důležitým aspektem pokroku, který umožňuje zacházet s lidmi a zvířaty spravedlivěji a ohleduplněji. Nicméně nelze říct, že se aktuální společnost soustředí výhradně na humanitní otázky a zanedbává jiné oblasti.

Optimalizace a zlepšování; školství, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, bydlení atd. jsou také klíčovými cíli, které mohou vést ke zvýšení kvality života a celkového blahobytu společnosti. Je důležité najít rovnováhu mezi řešením aktuálních problémů a významnými strukturálními výzvami. Pokud jde o vaši představu o budoucnosti, je důležité si uvědomit, že předpověď budoucnosti je obtížná a mnoho proměnných může ovlivnit to, jak se společnost bude vyvíjet.

Změny ve způsobu, jakým vnímáme a zacházíme s problémy, jsou neodmyslitelnou součástí evoluce a růstu společnosti. Jaké hodnoty a normy budou platit v budoucnu, je otázkou, na kterou nemáme odpověď, ale záviset bude na mnoha faktorech, včetně společenských, kulturních, technologických a ekonomických vlivů.