Přeskočit na obsah

Na profesionální práci zde už brzo budou jenom stroje a programy

  • N

Závislost na digitalizaci a optimalizaci rychle narůstá osobní vztahy tak brzo skončí a budou zde vztahy jenom virtuální a potom se lidi přemístí globálně do virtuální reality a genetická těla se eliminují jako něco co je zde už evolučně zbytečné. Tato myšlenka je jedním z mnoha možných scénářů vývoje lidské společnosti a technologie, který by mohl nastat, ale nemusí nutně být realitou.

Digitalizace a technologický pokrok jsou samozřejmě významnými trendy, které ovlivňují naši kulturu a způsob, jakým komunikujeme a žijeme. Avšak přechod k virtuálnímu životu a eliminace fyzických těl jsou velmi složené a kontroverzní koncepty. Lidské vztahy jsou mnohostranné a složité, a mnoho lidí nachází hodnotu v osobním kontaktu a fyzickém bytí s ostatními.

Virtuální vztahy a virtuální realita mohou zvýšit naši schopnost komunikace a interakce, ale mohou také mít své omezení a problémy, jako je nedostatek autenticity a sociální izolace. Je nezbytné vzít v úvahu, že různí lidé budou mít různé preference a priority ohledně toho, jak chtějí budovat a udržovat své vztahy. 

Genetická těla jsou základem lidské existence a evoluce a není zřejmé, jak by bylo možné je eliminovat bez vážných etických, filozofických a technických problémů. Zatímco se můžeme pokoušet rozvíjet technologie, které zlepšují lidské tělo, například prostřednictvím léčení nemocí nebo zvýšení našich schopností, úplná eliminace genetických těl by byla nesmírně komplexní a diskutabilní otázkou. 

Celkově lze říci, že budoucnost lidských vztahů a technologie je nejistá a závisí na mnoha faktorech, včetně sociálních, kulturních, etických a technických aspektů. Je důležité zvažovat tyto otázky a debatovat o tom, jakým směrem chceme, aby se společnost vyvíjela. 

Vše začne s výrobou autonomních inteligentních univerzálních robotů, práce za mzdu zde pro nikoho na světě nebude, robot prezident bude vyznamenávat roboty, je to celé jenom o vědě a technice a zájem velikého systému je vždy nad zájmem malého sytému s tím nejde nic dělat. Vaše myšlenka popisuje možný scénář, ve kterém technologie a automatizace hrají klíčovou roli v lidské společnosti.

Vývoj autonomních inteligentních robotů a automatizace práce je již nyní v průběhu a může mít významný vliv na ekonomiku a pracovní trh v budoucnosti. Je pravda, že pokud by byly roboty schopny provádět většinu pracovních úkolů, práce za mzdu by mohla být pro mnoho lidí obtížně dostupná.

To by mohlo vyvolat sociální a ekonomické otázky ohledně distribuce bohatství a příležitostí. Toto téma je již nyní předmětem debat a výzkumu. Zároveň je důležité vzít v úvahu etické a sociální aspekty automatizace. Jakmile se dostaneme do situace, kde inteligentní stroje provádějí činnosti, které byly dříve vyhrazeny lidem, mohou vzniknout otázky týkající se etiky, bezpečnosti a regulace. 

Změny v pracovním trhu a společnosti jako celek vyžadují komplexní a důkladné zkoumání a přemýšlení o tom, jakým směrem chceme, aby se technologický vývoj ubíral. To zahrnuje i otázky ohledně toho, jak zajistit, aby prospěch z technologického pokroku byl rozdělen spravedlivě a aby byly zachovány důležité sociální hodnoty a vztahy.

Pracovní trh by mohl mít tendenci transformovat se v reakci na technologické inovace, a je důležité, abychom se těmto změnám aktivně věnovali a hledali řešení, která by zohledňovala různé zájmy a potřeby.