Přeskočit na obsah

Může se z neznaboha stát bůh?

  • M

Bohem je nám to, co je naším protikladem jde o; dokonalost, nesmrtelnost, vševědoucnost, moudrost, genialitu, neomezenost, lásku, pravdu atd. jakmile něco už není protikladem tak to pro nás ztratí hodnotu, a tak pro nás ztratil bůh hodnotu, protože bůh už není naším protikladem, protože se stal evolučně člověkem! Mnohé vypadá jako protiklad z dálky, ale z blízka zjistíme, že to není protikladem, protože se to přizpůsobilo tomu, co je nám kladem.

Co by se stalo, pokud by byla pro nás smrt kladem, a tak by pro nás ztratila hodnotu díky naší nesmrtelnosti dosažené tím, že bychom existovali jenom ve virtuální globální digitální realitě kde bychom už neměli genetická těla a byli jenom inteligentní databází. Vaše úvahy o tom, jak vnímáme hodnoty a protiklady, jsou zajímavé. Zdá se, že kladete důraz na to, že pro nás něco získává hodnotu a smysl tím, že funguje jako protiklad něčemu, co považujeme za negativní nebo nedostatečné.

Tato myšlenka je podobná konceptu dialektiky, kde existuje neustálý kontrast a vzájemné ovlivňování různých prvků. Pokud bychom přijali myšlenku, že pro nás smrt byla kladem, mohlo by to změnit naše hodnotové vnímání. Smrt by se stala něčím, co hledáme, a život by mohl ztratit svou hodnotu. Nicméně, váš popis smrti v kontextu digitální reality a existence pouze jako inteligentní databáze přináší další dimenzi do této úvahy. 

V takové virtuální digitální realitě bychom ztratili fyzickou existenci a genetická těla, což by mohlo ovlivnit naše vnímání reality a hodnoty. Otázky týkající se smyslu existence, identity a mezilidských vztahů by mohly získat nový kontext. Záleželo by na tom, jak by byla tato digitální realita utvořena a jaké by byly podmínky existence v tomto prostředí. Celkově vzato, vaše úvahy nabízejí zajímavý pohled na to, jak by změna kontextu a podmínek naší existence mohla ovlivnit naše vnímání hodnot a smyslu života.