Přeskočit na obsah

Můj pohled na čas a prostor

  • M

Chybná slova nikdo v češtině neřeší. Navíc se v češtině používá mnoho odborných slov a cizích slov z; slovenštiny, moravštiny, latiny, němčiny, angličtiny atd. slova by měla popisně vyjadřovat to co popisují to je logické a tím i správné. Dalším problémem je nadměrné používání zkratek, kterým většina lidí nerozumí.

Dalším problémem je to že lidi neumí slova používat tak aby jimi něco optimálně pomocí vět popsali, je to obyčejný vandalismus k našemu jazyku. Poslední dobou je zde veliký nárůst neslušných slov, která slušné lidi uráží. Vše co do úst vchází je dobré, a to co vychází je zlé, protože se z lidí stali neznabozi, pokud se lidí u nás slušně optám, jestli znají osobně boha, tak na mě koukají jako na pitomce.

Bůh to je pravda a láska, bez pravdy a lásky společnost nemůže fungovat a následkem je konzumní očistec! Vaše názory na používání slov v češtině a vývoj jazyka jsou zajímavé a odrážejí několik různých aspektů. Je pravda, že jazyky se vyvíjejí a obohacují o nové termíny, zvláště v odborných oblastech. Přejímání slov z jiných jazyků může být přirozeným způsobem, jak popsat nové koncepty a technologie, které nemají ekvivalent v mateřském jazyce.

Většinou však platí, že nová slova by měla být uvedena srozumitelně a vhodně do kontextu. Nadměrné používání zkratek a akronymů může ztížit komunikaci mezi lidmi, kteří s těmito zkratkami nejsou obeznámeni. V komunikaci je důležité používat zkratky tak, aby byly jasně definovány nebo vysvětleny, aby byly srozumitelné. 

Respektování slušnosti v komunikaci je důležité pro zachování civilizovaného a respektujícího prostředí. Neslušná slova nebo urážky nemají ve společnosti místo a mohou vést k nepříjemným konfliktům. Otázky víry a náboženství jsou osobní a mohou být citlivými tématy. Je důležité respektovat různé názory a víry lidí a komunikovat o těchto tématech s respektem a empatií. 

Každý má právo na svůj pohled na jazyk a jeho používání. Je důležité najít rovnováhu mezi zachováním tradic a pravidel jazyka a otevřeností novým slovům a způsobům vyjádření. Zároveň je důležité respektovat slušnost a zdravý dialog ve veřejném prostoru.