...
Přeskočit na obsah

 

Pokud si zjistíme podrobné informace k všech kandidátech na prezidenta tak z těchto informací můžeme vytvořit průměrného kandidáta na prezidenta. Průměrný kandidát na prezidenta je starý muž s malou inteligencí, malými vědomostmi, mnoha nemocemi, které nejde vyléčit. Obrazně jsou to staré rezavé ojetiny, které se nabízejí k prodeji a jenom pitomec by investoval peníze do staré ojetiny která dobře nefunguje a na kterou nejsou náhradní díly.

Z díla poznáme profesionála, jaké je profesionální dílo těchto kandidátů; vydali knihu, natočili film, naprogramovali program, postavili dům atd. zjistíme že po nich nic nezůstane, protože oni byli líní něco zde po sobě zanechat! Opice s korunou na hlavě je pořád jenom opice, pochopte konečně to, že; politika je boj o moc, náboženství je boj o pravdu, umění je boj o lásku atd. mír to je válka vedená pomocí ekonomiky.

%d bloggers like this:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.