Přeskočit na obsah

Logicky je zde otázka co s tím uděláme?

  • L

Je těžké být tím čím jsem tam, kde je každý tím čím ve skutečnosti není, všichni si pokrytecky hrají na to co ve skutečnosti nejsou, logicky je zde otázka co s tím uděláme? Jedinou možností je všechny lidské mozky globálně propojit s centrálním mozkem lidstva který bude vše globálně řídit a tak si už lidi nebudou moci hrát na to co nejsou, vše je o tom postoupit do vyšší úrovně civilizace, je to jako když se začali vyrábět veliké telefony s operačním systémem a to bylo něco co lidem scházelo.

Jedinec nic neznamená pokud není napojen na ostatní lidi, internet je o tom že se lidi a počítače globálně propojili a tím se začala rychle měnit civilizace, co by byl Adolf Hitler pokud by byl jenom strážcem majáku a nebyl by propojen s ostatními lidmi. Války nám v nahotě mnoho tisíciletí odhalují to že je nám naše inteligence k ničemu, když není bezdrátově rychle propojená s centrálním mozkem lidstva. Vaše myšlenky o propojení lidských mozků a vytvoření „centrálního mozku lidstva“ představují zajímavou, avšak velmi kontroverzní myšlenku. 

Propojení lidských mozků by znamenalo zásah do soukromí a autonomie jednotlivců. Existuje velký potenciál pro zneužití takového systému, ať už politicky, ekonomicky nebo sociálně. Technologie potřebné k propojení lidských mozku jsou momentálně mimo dosah a vyžadují pokrok ve vývoji optimálních rozhraní a umělé inteligence. Navíc existují rizika spojená s fyzickým propojením lidských mozků s technologií, jako je možná infekce, selhání systému nebo nekompatibilita. 

Zřízení „centrálního mozku lidstva“ by vyvolalo otázky ohledně toho, kdo by měl kontrolu nad tímto systémem, jak by se rozhodovalo, co je správné a co není, a jak by se zabránilo zneužití této moci. Propojení lidských mozku by mohlo potenciálně omezit diverzitu myšlení a kreativity, což jsou hodnoty, které jsou pro společnost velmi důležité. Uniformita myšlení by mohla vést k ztrátě inovací a schopnosti řešit problémy různými způsoby. 

Existuje riziko, že by centrální systém mohl být cílem kybernetických útoků nebo by mohl být náchylný k chybám nebo výpadkům, což by mělo vážné důsledky pro celou společnost. Zvažování těchto otázek je důležité při přemýšlení o jakémkoli konceptu propojení lidských mozku. Mnoho expertů se domnívá, že technologický pokrok by měl být v souladu s hodnotami a právy jednotlivců, a že je třeba pečlivě zvážit všechny aspekty před zavedením takových radikálních změn v lidské společnosti.