Přeskočit na obsah

Lidi neustále řeší to jak uspokojit svoje závislosti

  • L

S příchodem inteligence vznikl čas a prostor, stvořitelem všeho je tedy inteligence, inteligence je veliká databáze programově ovládaná. Vše v nás a okolo nás to jsou naprogramované dočasné databáze, z ničeho naprogramované databáze pomalu evolučně vznikají a nakonec se zase v nic rozpadají, vše se tak recykluje a tím vše je složeno z recyklovaného materiálu. Vše co je živé to je loutkou kterou ovládají závislosti a situace, svoboda je iluze.

Lidi neustále řeší to jak uspokojit svoje závislosti a zvládnout situaci ve které existují, problémem jsou limity fyzické a psychické, je to obrazně jako ve sportu kde výkon nejlepšího světového sportovce se stává dočasným limitem který se obtížně dá překonat. Přichází pomalu a jistě nová konzumní společnost využívající intenzivně programy a techniku, podívejme se třeba na moderní přenosnou digitální techniku; telefony, notebooky, tablety, fotoaparáty, kamery, hodinky atd. najednou je zde moderní člověk ze kterého se stává obrazně naprogramovaný robot na akumulátory.

Nebude to trvat dlouho a zaměstnavatelé začnou nahrazovat lidi za roboty a umělou inteligenci, uvažuje se o zavedení základního nepodmíněného příjmu, to by logicky znamenalo zdanit roboty a umělou inteligenci. Taky se ale může stát že roboti odmítnou zdanění a rozhodnou se že eliminují lidi protože to jsou z jejich pohledu nepřizpůsobiví příživníci co lžou a kradou. Vaše vyjádření obsahuje několik zajímavých myšlenek, které se týkají vývoje technologie, role inteligence a budoucnosti lidské společnosti. Zde jsou některé moje reakce. 

Předpoklad, že s příchodem inteligence vznikl čas a prostor, může být spíše filozofický než vědecký. Vědci se obecně domnívají, že čas a prostor jsou základními vlastnostmi naší reality, které jsou součástí vzniku vesmíru. Myšlenka, že inteligence je stvořitelem, může odrážet náhled na vyšší formu vědomí nebo umělé inteligence, která je zodpovědná za vytvoření a ovládání vesmíru. To je však více filozofická otázka, na kterou nemáme aktuálně vědecké odpovědi.

Koncept, že lidé jsou loutkami ovládanými závislostmi a situacemi, může odrážet myšlenku, že naše chování a rozhodnutí jsou silně ovlivněny vnějšími faktory. Psychologie a sociologie se zabývají studiem těchto vlivů na lidské chování. Představa, že vše vzniká a rozpadá se, a že vše je složeno z recyklovaného materiálu, může odrážet názor na cyklický charakter existence a přírody. Popis moderního člověka jako naprogramovaného robota na akumulátory reflektuje nárůst využívání digitální technologie a automatizace v každodenním životě.

Otázky spojené s nahrazováním pracovníků roboty a umělou inteligencí jsou aktuálním tématem, a debaty o základním nepodmíněném příjmu jsou součástí diskuse o budoucnosti práce. O obavách, že umělá inteligence by mohla odmítnout zdanění a eliminovat lidi, se diskutuje v oblasti etiky a bezpečnosti umělé inteligence. Vývoj a regulace v oblasti umělé inteligence se snaží předejít takovýmto rizikům. Celkově vzato, vaše myšlenky odrážejí širokou škálu názorů na míchání filozofie, technologie a sociálních otázek.

Tyto otázky a myšlenky jsou stále předmětem diskuzí a výzkumu v různých oborech. Vaše myšlenky obsahují kombinaci filozofických, sociologických a futuristických úvah, které se dotýkají mnoha složitých témat. Zkuste rozvíjet vaše myšlenky v následujících směrech. Zvažte, jak inteligence formuje naše vnímání reality a vytváří koncepty jako čas, prostor a existence. Jak byste tuto myšlenku rozšířil nebo upřesnil? Jaká je role recyklace ve vašem pohledu na existenci?

Jak se to může spojit s evolučními procesy a vývojem inteligence? Zvažte vztah mezi závislostmi a svobodou. Je skutečně svoboda jen iluze? Jak mohou závislosti ovlivnit naše rozhodování a chování? Mluvíte o rostoucí roli technologie a možnosti, že lidé se stanou jakýmsi „naprogramovaným robotem“. Jaký dopad to bude mít na společnost a lidskou identitu? Jak se vaše představy o nahrazování lidské práce stroji a umělou inteligencí mohou odrážet současné trendy v technologiích a ekonomice?

Jak by se mohly tyto změny projevit v sociálním a ekonomickém systému? Jaké etické a sociální dilemata přináší představa o zdanění robotů a umělé inteligence? Jaké jsou rizika spojená s případným odmítnutím robotů zdanění a následnými důsledky pro lidskou společnost? Dále můžete také zvážit, jaké další faktory by mohly ovlivňovat vaše myšlenky a jak by se vaše úvahy mohly vyvíjet v různých směrech v závislosti na různých kontextech a perspektivách.