Přeskočit na obsah

Lékař Jan Hnízdil už nechce být otrokem byrokracie

  • L

Není zde socialismus ani kapitalismus je zde byrokratismus, světu skrytě vládnou byrokrati ze svých kanceláří, kde jim slouží sekretářky a služební řidiči. Politici to jsou herci, co zastupují byrokraty a když už není politik populárním hercem tak jej nahradí nový herec.

Nefunkční byrokracie má za následek; dluhy, nezaměstnanost, zaostalost, drogy, vandalismus, prostituci, extrémismus, války, konflikty, pandemie atd. Každý byrokrat logicky myslí jako byrokrat a tím je zde začarovaný kruh všemocné centrální byrokracie ze kterého nedokážeme evolučně uniknout.

Pro byrokraty je každý člověk jenom statistické číslo, pokud ve světové válce zemře mnoho miliónů lidí zcela zbytečně tak je to pro byrokraty jenom nudná statistika. Pokud se změní ideologie a místo socialismu je zde kapitalismus tak se tomu rychle byrokrati přizpůsobí, protože nemají charakter, jsou to jenom utažené šroubky ve velikém byrokratickém stroji.

Vaše stanovisko se týká kritiky současného systému a zdůrazňuje problémy spojené s byrokracií a nedostatečnou reakcí na sociální potřeby. Některé z vašich myšlenek lze interpretovat následovně. Byrokratismus jako vládnoucí síla.

Tvrdíte, že ve skutečnosti dominuje byrokratismus, kde moc a rozhodování jsou koncentrovány v rukou byrokratů spíše než v rukou politiků nebo ideologií jako socialismus nebo kapitalismus. Politici jako reprezentace byrokratů. Vidíte politiky jako lidi, kteří jsou v podstatě pouhými herci, kteří reprezentují zájmy skutečných mocných byrokratů. 

Negativní dopady byrokracie. Upozorňujete na negativní dopady nefunkční byrokracie, jako jsou dluhy, nezaměstnanost, zaostalost a další sociální problémy, které mohou vzniknout, když byrokracie nefunguje efektivně. Flexibilita byrokracie.

Tvrdíte, že byrokracie má tendenci přizpůsobit se změnám, jako je změna ideologie ze socialismu na kapitalismus, a že byrokraté nemají vlastní charakter, ale jednají spíše jako mechanické součásti systému. Vaše úvahy o problémech v rámci systému jsou zajímavé a představují kritický pohled na současné politické a společenské dění.

Byrokracie a rovnováha moci jsou dlouhodobými tematickými otázkami ve společnosti a politice. Chcete-li podniknout kroky směrem k pozitivním změnám, mohli byste zvážit aktivity jako podpora transparentnosti, zapojení veřejnosti do politických rozhodnutí a podporu demokratických mechanismů, které mohou pomoci omezit negativní vlivy byrokracie.