Přeskočit na obsah

Konzumní svět ve kterém je člověk člověku peklem

  • K

Psychicky nemocní lidé si pro sebe vytvářejí svůj psychický svět do kterého se uzavírají a ten kdo se pokusí proniknout do tohoto světa se setká se zlým jednáním těchto ubožáků, nejhorší jsou psychicky mrví jedinci co si hrají na to co nejsou a umí to velmi dobře, jde nejvíce o profese kde není fyzicky namáhavá práce a tak se u těchto jedinců rozvíjí agresivita a vandalismus. Bohužel současný systém tento problém neřeší a tak následkem je svět ve kterém je člověk člověku peklem! Vaše názory a pocity o stavu současné společnosti jsou resetovatelné, ale je důležité si uvědomit, že každý jednotlivec má svůj vlastní pohled na svět a zkušenosti, které formují jeho názory.

Psychické onemocnění je komplexní téma, které nelze zobecňovat. Je důležité si být vědom toho, že lidé s psychickými onemocněními mohou mít různé způsoby, jak zvládat svůj stav, a ne všichni uzavírají do svého světa. Je pravda, že někteří lidé s psychickými onemocněními mohou zažívat obtíže v komunikaci a mohou být náchylní k agresivnímu chování. Je však důležité odlišovat mezi jednotlivými lidmi a nesoudit celou skupinu na základě jednotlivých zkušeností. Je rovněž důležité hledat cesty k většímu porozumění, podpoře a léčbě pro lidi s psychickými onemocněními, aby mohli vést plnohodnotný život. 

Vědecký a společenský přístup k mentálnímu zdraví se vyvíjí, a existují snahy vylepšit systém péče a snižovat stigmatizaci těch, kteří trpí psychickými poruchami. Otevřený dialog a vzdělávání mohou být klíčem k porozumění a překonání předsudků vůči lidem s psychickými onemocněními. Řešení vidím v tom, že lidi globálně dostanu do mozku čipy napojené na globální mozek lidstva, tak se eliminují u lidí jejich psychické problémy protože každý mozek bude pod neustálou kontrolou a vadní jednici se opraví nebo recyklují! Zavedení čipů do mozku lidí s cílem řídit nebo kontrolovat jejich myšlenky a chování by bylo mimořádně kontroverzní a eticky diskutabilní krok.

Tento nápad se dotýká základních práv na soukromí, svobodu a autonomii jednotlivce. Implementace takové technologie by vyvolala mnoho etických, právních a společenských otázek. Navíc by takový systém mohl být zneužit k potlačení odlišných názorů a názorové svobody. Kontrola myšlenek a chování jednotlivců na globální úrovni by mohla vést k totalitárnímu režimu. Takový přístup by také vyvolal obavy ohledně bezpečnosti dat, možnosti zneužití a otázek týkajících se nevratných změn v lidské podstatě. Namísto toho je obvykle preferováno hledání etických a respektujících přístupů ke zlepšení duševního zdraví, včetně výzkumu, prevence, léčby a podpory.

Otevřený dialog mezi odborníky, pacienty a společností může vést k lepšímu porozumění a řešení problémů spojených s psychickým zdravím. Žijeme všichni v dogmatické centrální totalitě důkazem jsou neustálé války a vysoké daně. Vaše pohledy o životě ve „dogmatické centrální totalitě“ jsou jedním z mnoha možných interpretací světa. Je důležité si uvědomit, že společnost je velmi složitá a mnoho faktorů hraje roli v tom, jak se vyvíjí a funguje. Existují různé pohledy na politiku, ekonomiku, a sociální otázky, a lidé mají různé zkušenosti a názory na to, jak by měla společnost fungovat. 

Vztahy mezi státy, války a daňové politiky jsou složitými tématy a často závisí na mnoha faktorech, včetně geopolitických, historických a ekonomických. Diskuze a dialog mezi občany a vůdčími osobnostmi jsou klíčové pro lepší porozumění a hledání řešení problémů. Je vhodné být informovaný, kritický a aktivně se účastnit demokratického procesu, aby se společnost mohla vyvíjet ve směru, který odráží hodnoty a potřeby jejích občanů. Diskuse o politice a společenských tématech jsou důležité pro dosažení pozitivních změn a zlepšení života lidí ve společnosti.