Přeskočit na obsah

Každý člověk na světě bude jenom statistickým číslem

  • K

Československo zaniklo po 74 letech od svého založení uplynutím 31. prosince 1992, kdy zanikla Česká a Slovenská Federativní Republika. Česká republika a Slovenská republika se tak 1. ledna 1993 staly jejími nástupnickými státy a samostatnými subjekty mezinárodního práva. Československo již během své historie jednou přestalo de facto existovat a to 1939 okupací Čech, Moravy a Slezska nacistickým Německem. Po skončení druhé světové války byl československý stát obnoven s plnou právní kontinuitou na první republiku, ovšem již bez Podkarpatské Rusi, které se zmocnil násilně Sovětský svaz.

To byla minulost a jaká nás čeká budoucnost? Přichází doba; umělé inteligence, autonomních robotů, globalizace, optimalizace, automatizace, digitalizace atd. následkem budou veliké změny na které nejsme připravení, největší změnou bude zrušení výhod, na které jsme byli zvyklí mnoho století, každý člověk bude jenom statistickým číslem a bude snadno nahraditelný, skončí tak protekce a korupce. Jakýkoli pokus o to lhát a krást bude okamžitě odhalen a pachatel bude tvrdě potrestán, skončí anonymita, která umožňovala zlým lidem se mít dobře díky výhodám které si nezaslouží.