Přeskočit na obsah

Každá role, kterou zde hrajeme je zde dočasnou iluzí

  • K

Ano, každá role, kterou zde hrajeme, je dočasnou iluzí. Role, které hrajeme v našem životě, jsou výsledkem našich zkušeností, návyků a situací, které jsme prožili. Tyto role mohou být založeny na našich profesních pozicích, vztazích, rodinných rolích nebo jakýchkoli jiných skutečnostech. Tyto role však nejsou našimi skutečnými identitami a nemusíme se s nimi ztotožňovat. Je důležité si uvědomit, že jsme mnohem více než jen naše role a že můžeme být flexibilní a přizpůsobiví, když se situace mění.