Přeskočit na obsah

Jsou notebooky záměrně navrhnuté tak aby byli špatně opravitelné

  • J

Ano, existují notebooky, které jsou záměrně navrženy tak, aby byly špatně opravitelné, což je trend, který je často označován jako „plánovaná zastarávání“ nebo „plánovaná porucha“. Toto se týká nejen notebooků, ale i mnoha dalších elektronických zařízení. Několik důvodů, proč výrobci mohou záměrně navrhovat špatně opravitelné notebooky. Výrobci chtějí, aby zákazníci častěji nakupovali nové produkty.

Špatně opravitelné notebooky znamenají, že když dojde k poruše nebo opotřebení určitých součástí, je pro uživatele snazší koupit nový notebook než provádět nákladné opravy. Některé konstrukční prvky mohou být vyrobeny levněji nebo je snazší je masově vyrábět, ale tím pádem mohou být obtížněji opravitelné. Výrobci také mohou používat lepící materiály, které jsou jednodušší než šroubovací spoje, což ztěžuje rozmontování zařízení. 

Výrobci se snaží vytvářet co nejtenčí a nejlehčí notebooky, což může vést k obětování snadné opravitelnosti. Když jsou součástky velmi pevně zabudované nebo přilepené, je oprava komplikovanější. Někteří výrobci chrání svůj design a technologie speciálním způsobem konstrukce, což brání neautorizovaným opravám ze strany třetích stran. To může být pro nezávislé opraváře nebo pro opravářské služby obtížné. 

V důsledku toho může být oprava notebooků, které jsou záměrně navrženy jako špatně opravitelné, složitější a nákladnější. Někteří spotřebitelé a organizace se snaží podporovat právo na opravitelnost a zlepšovat situaci, prosazují legislativní změny nebo vytvářejí volně dostupné návody pro opravy, aby tak větší počet lidí mohl provádět opravy svých elektronických zařízení. Baterie a klávesnice patří mezi součásti notebooků, které jsou často problematické z hlediska opravitelnosti. Zde jsou některé důvody, proč to může být tak. 

Mnoho moderních notebooků má zabudované baterie, které nejsou snadno vyměnitelné. To znamená, že pokud se baterie zhorší, uživatelé nemohou jednoduše koupit novou baterii a vyměnit ji sami. Místo toho musí být notebook odeslán do autorizovaného servisního střediska. Některé výrobci používají speciální typy baterií nebo propojení, které nejsou běžně dostupné na trhu, což omezuje možnost uživatele opravit baterii nebo ji nahradit za rozumnou cenu.

Mnoho moderních notebooků má tenké a nízko profilové klávesnice, které jsou často přilepené k povrchu, aby se ušetřilo na tloušťce zařízení. To ztěžuje jejich opravu, protože vyjmutí a nahrazení klávesnice může být složité a snadno může dojít k poškození ostatních součástí. Některé výrobci integrují klávesnici s touchpadem nebo jinými funkcemi, což zvyšuje komplexnost oprav. Opravitelnost baterie a klávesnice má vliv na udržitelnost notebooků a elektronických zařízení obecně.

Pokud není možné snadno opravit tyto součásti, dochází častěji k jejich vyřazování a následnému generování odpadu, což je neekologické a má negativní dopad na životní prostředí. Někteří výrobci a organizace se však snaží zlepšit situaci a zvýšit opravitelnost notebooků. Některé notebooky jsou navrženy s výměnnými bateriemi a klávesnicemi, což umožňuje snazší opravy. Existují také nezávislí opraváři a organizace, které se specializují na opravy elektroniky a snaží se poskytnout uživatelům možnost opravit svá zařízení místo nákupu nových.