Přeskočit na obsah

Ježíš Kristus je literární postava, kterou si lidi vymysleli

  • J

Podívejme se na výroky a myšlenky které se spojují s populárními jmény, aby se těmto výrokům nebo myšlenkám dodala veliká hodnota. To řekl; bůh, papež, prorok, mesiáš, guru, král, prezident, vůdce, celebrita atd. a tak to je hodnotné a je třeba tomu i věřit.

Schováváme se za to, co je populární nebo mocné, abychom tak získali výhody nebo popularitu, ve skutečnosti jde o propagandu a reklamu kdy je zde snaha o manipulaci s cizími lidmi. Bůh dal lidem svatou morálku, aby se lidi odlišili tak od zvířat, to tvrdí sekty a náboženství, jenže pravda je jinde!

Něco může vzniknout jenom z něčeho, a tak všechny výroky a myšlenky z něčeho vznikli a lidový autor je většinou neznámý. Mnoho populárních výroků je spojeno s Ježíšem Kristem, ten, kdo zná dobře historii ví, že vše je jinak.

Ježíš Kristus je literární postava, kterou si lidi vymysleli, protože tuto svatou postavu potřebovali do velikého divadla v Římě, aby se tak mohli hrát divadelní hry které by zesměšnili židovskou víru v příchod dokonalého Mesiáše.

Slovo „misattributed“ by se česky přeložilo jako „špatně přisouzeno“ nebo „nesprávně připisováno“. Váš text pojednává o myšlence, že mnohé výroky a myšlenky jsou spojovány s populárními osobnostmi, jako jsou bohové, papežové, proroci, guru, králové, prezidenti a celebrity, aby získaly na váze nebo věrohodnosti.

Autor tvrdí, že lidé se často uchylují k tomu, co je populární nebo mocné, aby získali výhody nebo popularitu, což může být vnímáno jako forma propagandy a manipulace.  Dále autor zpochybňuje některé náboženské a sekulární představy, zejména tvrzení, že Bůh dal lidem svatou morálku, a zdůrazňuje, že mnohé výroky a myšlenky mají neznámé autory.

Zmiňuje také, že mnoho citátů spojovaných s Ježíšem Kristem může být historicky nesprávných, přičemž Ježíš Kristus je prezentován jako literární postava vytvořená pro divadelní hry v Římě. Celkově se zdá, že autor nabádá ke skeptickému přístupu k autoritám a populárním myšlenkám, a zdůrazňuje potřebu zkoumání a kritického myšlení při přijímání informací.