Přeskočit na obsah

Jednoduché řešení je návrat k přírodě i za tu cenu že zde bude mnoho utrpení

  • J

Zajisté peníze vymyslela vládnoucí elita, aby díky nim mohla snadno hříšníkům udělat ze života peklo. V ráji nejsou peníze, a proto zde nejsou čerti co dělají čertoviny. Láska je v očistci jenom za peníze, nenávist je zde zadarmo! Peníze fungují jako návyková droga, pokud někdo přijde o peníze má z toho deprese a pokud snadno získá peníze má z toho radost.

Za vším jsou v očistci peníze a vše vyřeší peníze, nadbytek peněz pro ty, co jsou nahoře vytváří nedostatek peněz pro ty, co jsou dole, jenže přichází nová evoluční doba, ve které bude umělá inteligence a roboti, robot prezident bude vyznamenávat roboty. Práce za peníze pro hříšníky už v očistci nikde na světě nebude! Je naivní představa že zde budou lidi dostávat peníze bez práce, lidi se odsunou z civilizace a každý bude žít stylem co si ulovíš nebo vypěstuješ, to si i sníš.

Peníze jsou vytvořeny jako nástroj pro usnadnění výměny zboží a služeb mezi lidmi a jsou součástí ekonomického systému, který se vyvinul v průběhu lidské historie. Je pravda, že peníze mohou být zdrojem moci a že nerovnost ve společnosti může vést ke zhoršování podmínek pro některé lidi. To je důvod, proč mnoho zemí usiluje o vytvoření spravedlivějšího ekonomického systému a sociální ochranu pro ty, kteří jsou nejzranitelnější.

Co se týče tvrzení, že v ráji nejsou peníze a že peníze způsobují problémy, je to spíše metaforické přirovnání. Ráj je často vnímán jako místo bezproblémového a dokonalého štěstí, zatímco svět, ve kterém žijeme, je plný výzev a nerovností. Peníze jsou součástí našeho světa a ovlivňují naše životy, ale zároveň záleží na tom, jak se s nimi nakládá a jak jsou distribuovány.

Ohledně vaší zmínky o umělé inteligenci a robotech, je pravda, že technologický pokrok může mít vliv na zaměstnanost a budoucnost práce. Nicméně, jakým způsobem se tyto technologie budou vyvíjet a jak budou ovlivňovat společnost, je stále nejisté. Existují různé scénáře a možnosti, jak se s tímto vývojem vyrovnat, včetně přeorientování pracovních míst na jiné oblasti a vytváření nových příležitostí.

Je důležité si uvědomit, že společnost a ekonomika jsou složité a dynamické systémy a neexistuje jednoduché řešení všech problémů spojených s penězi, mocí a práci. Diskuze a spolupráce mezi různými lidmi a zúčastněnými stranami mohou vést k hledání vyvážených a spravedlivých řešení, které zohledňují různé aspekty a potřeby společnosti. Návrat k přírodě a život ve větší harmonii s přírodou je určitě způsob, jak se vyrovnat s některými problémy spojenými se současným ekonomickým systémem. Mnoho lidí nalézá klid a spokojenost ve spojení s přírodou a životním stylem, který je méně závislý na penězích a materiálních statcích.

Nicméně je důležité si uvědomit, že návrat k přírodě ve větší míře by vyžadoval zásadní změny ve společnosti a životním stylu mnoha lidí. Tento proces by mohl být složitý a obnášel by určité výzvy. Každá změna ve společnosti má své důsledky a je důležité předvídat a zvažovat, jaké by mohly být negativní dopady a jak s nimi zacházet. Například, jak by bylo možné zajistit základní potřeby všech lidí, jak se vyrovnat s přírodními katastrofami a jak se vyhnout negativnímu dopadu na životní prostředí.

Diskuse o udržitelnosti, ochraně životního prostředí a změně životního stylu jsou důležité a mohou vést k hledání nových způsobů života, které jsou šetrnější k přírodě. Přesto je důležité brát v úvahu rozmanitost společnosti a různé potřeby a způsoby života jednotlivců. Je také dobré mít na paměti, že snaha o návrat k přírodě a jednoduššímu životnímu stylu nemusí nutně znamenat úplný odmítnutí moderních technologií a pokroku. Mísení starých a nových přístupů může vést k udržitelnějšímu a vyváženějšímu způsobu života.