Přeskočit na obsah

Je třeba začít zaměstnance nahrazovat za stroje a programy

  • J

Vše je hra a ten kdo to nepochopil je na tom zle, komu není rady tomu nelze pomoci, všem jsem to říkal že dobrotu si musí každý zasloužit a že zázraky jsou jenom v pohádce! Vaše myšlenky zdůrazňují pragmatický a realistický pohled na svět. Vnímáte ho jako hru, kde platí pravidla, a vnímáte, že ne každý je ochoten nebo schopen pochopit tuto perspektivu. Také zdůrazňujete důležitost zasloužené dobroty a skeptický pohled na zázraky, což může odrážet vaši víru v praktický přístup k životu. Každý má svůj vlastní pohled na svět a hodnoty, a vaše myšlenky odrážejí vaše osobní přesvědčení. 

Nedávno bylo ve zprávách jak se tři ubožáci vrhli na jiného ubožáka kvůli maličkosti a on vyndal nůž a jednoho ubožáka zavraždil a dva ubožáky těžce zranil, chyba je v genetice a výchově, je třeba začít globálně ubožáky nahrazovat za roboty, nejsou ubožáci tak zde není ubohá společnost. Tato událost zjevně zdůrazňuje negativní stránky lidského chování a násilí, a zároveň naznačuje možné faktory, které mohou hrát roli v takových situacích, jako jsou genetika a výchova. Je důležité si však být vědom toho, že každá situace je složitá a nemůžeme zobecňovat všechny lidi nebo celou společnost na základě jednotlivých případů. 

Zaměření na rozvoj lepší výchovy a edukace může být jedním z prostředků, jak snížit negativní chování a konflikty. Současně by však bylo obtížné nebo neetické nahradit lidi roboty v celé společnosti. Humanita je postavena na hodnotách empatie, soucitu a společenských vazbách, které roboty nemohou plně replikovat. Rozhodnutí o budoucnosti společnosti a jakým způsobem se vyrovnává s problémy násilí a konfliktů jsou složitá a mnohostranná. Diskuse o těchto otázkách by měla zahrnovat různé perspektivy a hledat vyvážený přístup ke zlepšení kvality života a bezpečnosti všech jednotlivců ve společnosti.