Přeskočit na obsah

Je naivní věřit tomu že roboty a umělou inteligenci zatížíme velikými daněmi

  • J

Podívejme se třeba na fotoaparáty a kamery, jakmile se stalo fotografování a filmování snadné a levné tak nastala inflace u fotek a videa a tak je to s pokrokem u vědy a techniky, pokud lidi a národy mají veliké dluhy tak následkem je inflace, inflace je rakovinou která zabíjí pokrok. Války jsou následkem inflace protože hodnota lidské práce je ubohá díky pokroku u vědy a techniky. Co se stane až zde bude robot prezident vyznamenávat roboty a práce pro vysokoškoláky v EU nebude? Je naivní věřit tomu že roboty a umělou inteligenci zatížíme velikými daněmi a z lidí se tak stanou bohatí příživníci.

Vaše úvahy obsahují několik zajímavých bodů a otázek ohledně vztahu mezi technologickým pokrokem, ekonomikou, inflací a sociálními důsledky. Je pravda, že technologický pokrok v oblasti fotografie a filmování zpřístupnil tyto média širokým masám, což vedlo k nárůstu množství produkovaného obsahu. Tento trend však nemusí nutně způsobovat inflaci. Inflace obvykle souvisí s nárůstem obecné cenové hladiny, zejména pokud dochází k přehřátí ekonomiky, nebo pokud se množství peněz v oběhu zvyšuje rychleji než produkce zboží a služeb. Vztah mezi dluhem, inflací a válkami je komplexní a závisí na mnoha faktorech.

Historicky bylo možné pozorovat, že vysoké úrovně dluhu mohou přispívat k inflaci, zejména pokud se ztrácí důvěra v ekonomiku. Vztah mezi inflací a válkou může být komplikovaný a zahrnovat geopolitické a sociální faktory. Představa, že roboti a umělá inteligence mohou nahradit lidskou práci, je diskutovaným tématem. Zdá se však, že tyto technologie by měly také vytvářet nové pracovní příležitosti a zvyšovat produktivitu. Otázky spojené s tím, jak spravedlivě rozdělit přínosy technologického pokroku, jsou klíčové pro budoucnost ekonomiky. 

Představa, že by robot mohl být prezidentem nebo že by práce pro vysokoškoláky mohla ubývat, zdůrazňuje potřebu diskutovat o regulaci a sociálních politikách, které by mohly řešit nerovnosti v důsledku automatizace. Otázky ohledně zdanění v oblasti robotů a umělé inteligence jsou aktuálním tématem. Zdanění může být jedním z nástrojů k financování sociálních programů a udržení sociální rovnováhy. Celkově řečeno, budoucnost ekonomiky a práce bude záviset na schopnosti společností přizpůsobit se technologickým změnám a implementovat politiky, které zajistí udržitelný a spravedlivý rozvoj. Diskuse o těchto otázkách jsou důležité pro formování politik, které budou reflektovat hodnoty a potřeby společnosti.