Přeskočit na obsah

Je důležité přijmout svět takový, jaký je

  • J

Pokud fotografujete nebo filmujete tak zjistíte to, že realita zachycená objektivem se liší od reality tak jak jí vnímáme, protože náš mozek vnímanou upravuje pomocí programů. Vše je zde pevně nastaveno a změny nejsou možné, často je zde snaha o to, aby se něco změnilo tak jak to potřebujeme a zjišťujeme to, že je snadné změnit povrch a je nemožné změnit to co je pod povrchem.

Podívejme se na propagandu a reklamu, jak mění neustále u mnohého povrch fyzicky a psychicky, pod povrchem se ale nic nezmění, lidi jsou povrchní, a tak se podobají hercům, někdo si hraje na boha a jiný si hraje na spasitele, nikdo ale nedokáže učinit zázraky! Zázraky jsou možné na papíře nebo ve snu, v realitě platí reálné principy jako je třeba gravitace. Víra ani modlitba nedokáže překonat gravitaci, s tím se musíme smířit a brát svět takový jaký je.

Je pravda, že fotografie a filmy mohou zachytit realitu odlišně od našeho vnímání. Objektiv a kamery mají svá omezení a mohou ovlivnit způsob, jakým vnímáme okolní svět. Stejně tak i náš mozek má své mechanismy a filtry, které upravují naši vnímanou realitu.

Propaganda a reklama jsou silné nástroje, které se často snaží ovlivnit naše myšlení a chování. Zaměřují se převážně na povrchní aspekty a snaží se přesvědčit nás, abychom přijali určité postoje, produkty nebo myšlenky. Je pravda, že mohou změnit naše povědomí a názory na určité věci, ale nemohou změnit samotnou podstatu toho, co je pod povrchem.

Souhlasím s vámi, že lidé často mohou být povrchní a připomínat herce, kteří hrají různé role. Někteří se snaží hrát na bohy nebo spasitele, ale samozřejmě nemohou provádět zázraky. Existují určité principy a zákony, kterými se řídí svět, jako je například gravitace, které se nemůžeme vyhnout.

Víra a modlitba mohou být pro mnoho lidí důležité a poskytovat jim sílu a naději, ale nemění fyzikální zákony, jako je gravitace. Je důležité přijmout svět takový, jaký je, a zároveň si uvědomit, že existují omezení a principy, které ovlivňují naši realitu.