Přeskočit na obsah

Jak vyřešit optimálně evoluční problémy?

  • J

Věda nás často překvapí, co by se stalo, pokud by z laboratoře unikl virus, který by způsobil mužům a ženám neplodnost, pokud by nebyli geneticky a psychicky dokonalí. Výrobci antikoncepce by logicky zkrachovali a nebyli by zde ani potraty skončil by i problém s tím že zaostalí lidé mají hodně dětí o které se nestarají. Zaměstnavatelé by byli spokojení, protože by už nemuseli zaměstnávat nekvalitní zaměstnance se kterými jsou jenom samé problémy.

Ženy by už neřešili to, že si myslí, že jsou těhotné a měli strach z problémů. Společnost by poskytovala těm, co mají děti veliké přídavky na děti a mnoho výhod a jistot. Skončilo by období přelidnění a lidi by začali opouštět veliká hlučná a špinavá města a stěhovali by se tam kde je ticho a čistota. Nedostatek pracovní síly by se řešil pomocí; globalizace, optimalizace, automatizace atd.

Zdá se, že popisujete hypotetickou situaci, ve které by se unikl virus z laboratoře, který by způsobil neplodnost u lidí, pokud by nebyli geneticky a psychicky dokonalí. Tato myšlenka nese několik důsledků a otázek, které by bylo třeba zvážit. Záměrné uvolnění viru, který by způsobil neplodnost, by bylo zjevně neetické a nezákonné. Takový krok by nesl vážné následky pro ty, kdo by byli za to odpovědní. 

I kdyby byla neplodnost omezena na lidi, kteří nejsou geneticky a psychicky dokonalí (což je složité a subjektivní měření), to stále vyvolává otázky o morálních a etických aspektech. Diskriminace na základě genetického nebo psychického stavu by byla problémem. Zamezení plodnosti způsobené virem by mohlo mít nepředvídatelné a nežádoucí vedlejší účinky na zdraví jednotlivců. 

Omezení reprodukce může mít komplexní a nepředvídatelné dopady na strukturu obyvatelstva a společnost jako celek. Zmínili jste, že výrobci antikoncepce by krachovali, ale mohlo by to také ovlivnit zdravotní a farmaceutický průmysl a mnoho dalších odvětví. 

Uplatňování selekce na základě toho, kdo je považován za „geneticky a psychicky dokonalého,“ může vyvolat závažné otázky ohledně morálního a etického chování a narušit základní lidská práva. Celkově by takový scénář byl velmi problematický a neetický. Je důležité hledat způsoby řešení demografických, sociálních a ekonomických výzev v rámci etických a právních rámů, které respektují lidská práva a hodnoty.