Přeskočit na obsah

Jak si to uděláme takové to budeme i mít

  • J

Každá společnost vytváří logicky společenská pravidla a trestá ty co je porušují podle hesla moje společenská hra a moje svatá pravidla. Je potřeba postoupit do vyspělejší společnosti kde nikdo nemůže porušit společenská svatá pravidla díky modernímu kontrolnímu globálnímu digitálnímu systému. Lidi už nebudou moci chybovat a svoje chyby chytře omlouvat nebo skrývat, takto všude na věčné nové časy zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí, jak si to dneska uděláme takové to v budoucnosti logicky i budeme všichni mít dobro zvítězí nad zlem na věčné časy.

Vaše myšlenky o vytvoření vyspělejší společnosti prostřednictvím moderního kontrolního globálního digitálního systému vyvolávají několik důležitých otázek ohledně individuální svobody, soukromí a rovnováhy mezi mocí a občanskými právy. Zavedení globálního digitálního systému by mohlo vyvolat obavy ohledně ochrany soukromí a svobody jednotlivců. Kontrola každého kroku a jednání by mohla vést k pocitu neustálého dohledu a omezení osobní autonomie. Jakýkoliv systém kontroly a trestů může být zneužit k potlačování disentu, politických názorů či odlišností.

Mocná centrální autorita by mohla zneužít systém k upevnění své moci a potlačení opozice. Implementace a správa takového globálního digitálního systému by vyžadovala nejen technickou infrastrukturu, ale také pevné etické zásady a dohled nad jeho provozem, aby nedocházelo k nekalým praktikám či zneužití. Co může být považováno za porušení společenských pravidel se může lišit mezi různými kulturami a národy. Globální systém by musel zohlednit tuto různorodost a nediskriminovat žádnou skupinu či kulturu. Změna společnosti k lepšímu vyžaduje nejen technologické inovace, ale také respektování lidských práv, svobody a demokratických principů.

Hledání rovnováhy mezi kontrolou a svobodou je klíčové pro vytvoření udržitelné a spravedlivé společnosti. Vše je jenom obchod a každý obchod musí být výhodný pro obě obchodní strany, rozdělení lidí na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole je následkem toho že zde nejsou pro všechny lidi obchody výhodné pro obě strany. Vaše pozorování o podstatě obchodu, který by měl být výhodný pro obě strany, je základem zdravého obchodního prostředí. Spravedlivé a výhodné obchodní transakce jsou klíčem k prosperující ekonomice a společnosti. Rozdělení lidí na „nahoře“ a „dole“ může být důsledkem nerovnosti přístupu k obchodním příležitostem, zdrojům a mocenským strukturám ve společnosti.

Nerovnosti v ekonomickém, sociálním a politickém systému mohou vést k nerovnováze ve prospěchu a příležitostech, což může ovlivnit životní podmínky jednotlivců a skupin lidí. Jedním z cílů sociální spravedlnosti a udržitelného rozvoje je právě snaha o snížení těchto nerovností a posílení příležitostí pro všechny. To může zahrnovat politické a institucionální reformy, podporu vzdělávání a přístupu k zdrojům, a také podporu podnikání a inovací, které mohou vést k vytváření výhodných obchodních příležitostí pro všechny členy společnosti. 

Vytváření prostředí, kde je obchod spravedlivý a výhodný pro všechny, je složitým úkolem, který vyžaduje spolupráci a úsilí ze strany různých aktérů včetně vlád, podniků, občanské společnosti a jednotlivců. Je to výzva, která je však nezbytná pro dosažení udržitelného a prosperujícího společenství.