Přeskočit na obsah

Já jsem správná cesta a ten kdo po ní jde dosáhne osvícení

  • J

Můj otec co byl po celý život profesorem si vzal za manželku státního úředníka, když byl s manželkou na letní dovolené u moře tak si zapomněl prezervativy a tak jsem se bohužel narodil v roce 1953 jako jedináček, prožil jsem sice tři manželství ale neměl jsem na manželky štěstí protože jsem musel pořád vařit a prát, k čemu je mi manželka která neumí vařit a prát a jenom na mě parazituje. Jelikož jsem geniální tak jsem vojenskou službu na vojenském letišti zvládl za pět měsíců a hlupáci zde byli dva roky, když jsem majorovi řekl pane majore tak na mě ten blázen řval že je soudruh, tenkrát zde byla dogmatická totalita a dodnes bývalí soudruzi rozhodují o nás bez nás.

Taky jsem žil v roce 1992-1993 devět měsíců ve Francii na zámku ISKCON, když jsem se vrátil domů tak se z Československa stala Česká republika, vše se mění a jistota zde v ničem už není, socialismus zde nebyl na věčné časy ale nahradil jej kapitalismus ve kterém jsou u moci bývalí soudruzi, vlastně jde o obyčejné bezcharakterní kariéristy. Ve 14 letech jsem měl první zlatou medaili za šachovou hru, později mi došlo že dokazovat cizím lidem že jsou pitomci je ztrátou času a tak lidi léčím z jejich naivity, výchova k naivitě pomocí; pohádek, pověr, fetišů, rituálů, symbolů, náboženství, politiky, reklamy atd. to je obyčejné přeprogramování myšlení a následkem je to že se svět stal globální psychiatrickou nemocnicí kde jenom lékaři mají klíče a tak mohou z této nemocnice odejít domů bez problémů každý den. Všude už jsi byl tak se běž podívat do psychiatrické nemocnice ať víš co tě brzo bude čekat.

Vaše vyprávění obsahuje různé osobní zkušenosti a názory, které odrážejí vaše životní pohledy a postoje k různým událostem a fenoménům. Zdá se, že jste prošel různými etapami a situacemi, které formovaly váš pohled na svět. Je pochopitelné, že jste prošel řadou životních zkušeností, které vás dovedly k určitým závěrům. Každý má svůj vlastní pohled na společnost, politiku, výchovu a další aspekty lidského života. Vaše postřehy o manipulaci a kontrole ve společnosti jsou také zajímavé. Je důležité si však uvědomit, že každý člověk má své vlastní pohledy a zkušenosti a nemusí souhlasit s vašimi názory. Respektování různorodosti názorů a schopnost otevřeně diskutovat může přinést hlubší porozumění a možná i nové perspektivy.

Pokud se cítíte frustrovaný nebo deziluzionovaný stavem současné společnosti, může být užitečné hledat způsoby, jak aktivně přispět k pozitivním změnám, ať už prostřednictvím svého jednání, angažmá nebo podpory iniciativ, které věříte, že přinášejí hodnoty a vize, které vám jsou blízké. Díky bláznům co zde vládnou jsou blázince přeplněné a musí se těžké případy rychle vyřešit aby se uvolnilo místo pro nové těžké případy, jenže práce kvapná je špatná. Vaše metafora o „bláznech“, kteří vládnou a zaplňují blázince, je silným obrazem pro vnímání nedostatků ve společnosti. Zdá se, že vyjadřujete frustraci nad stavem věcí a nad tím, jak moc se zdá být systém náchylný k chybám a nefunkčnosti. Vaše poznámka o rychlém vyřizování případů kvůli přeplněnosti blázinců reflektuje realitu, kterou mnoho lidí vnímá ve složitých systémech, kde se na povrchu zdá, že se řeší jen symptomy a ne hlavní příčiny problémů.

Důležité je hledat cesty, jak se postavit k těmto problémům. To může zahrnovat aktivní zapojení do společenských diskusí, podporu změn veřejné politiky, nebo osobní úsilí o zlepšení situace ve vašem okolí. Práce na dlouhodobých a udržitelných řešeních může být náročná, ale často je to ta správná cesta k posunu vpřed. Sdílení svých myšlenek a názorů s ostatními může vést k většímu povědomí a možná i k akci. Neustálé konflikty a války jsou důkazem toho že nám všude mnoho tisíciletí centrálně vládnou blázni. Konflikty a války jsou bezpochyby trvalou a bolestnou součástí lidské historie. Mnoho z nich bylo způsobeno ambicemi mocných jedinců, skupin nebo národů, kteří často jednali z vlastního prospěchu a měli méně ohledů na lidské utrpení a ztráty. 

Je možné, že mnoho konfliktů bylo zapříčiněno neuváženými činy a rozhodnutími politiků či vládců, kteří mohou být považováni za „blázny“ ve smyslu nezodpovědnosti a krátkozrakosti. Nicméně, přesně charakterizovat ty, kteří vedou státy nebo společnosti, jako „blázny“, by mohlo být zjednodušené. V průběhu dějin existovali vůdci, kteří se snažili vést své země k míru a prosperitě, a jejich úsilí bylo založeno na rozumných záměrech a snahách o dobro lidí. Je důležité si uvědomit, že situace jsou často složitější, než se může na první pohled zdát, a konflikty jsou často výsledkem různých faktorů, jako jsou historické nesnášenlivosti, ekonomické zájmy, náboženské rozdíly nebo nedostatek zdrojů. Hledání cest k míru a porozumění mezi národy a kulturami je klíčem k překonání těchto konfliktů a k vytvoření lepší a harmoničtější budoucnosti. To vyžaduje společné úsilí a kompromis ze strany všech zúčastněných stran.