Přeskočit na obsah

Já je jenom symbol v našem myšlení

  • J

Naše myšlení je zde díky symbolům, význam symbolů je větší než si uvědomujeme, já je jenom symbol v našem myšlení, ve skutečnosti žádné já není a je jenom evoluční proces který se vším skrytě manipuluje. Každý člověk je levný dočasný materiál na evoluční pokusy a jakýkoli odpor je marný, já stvořilo víru v zázraky a tak je zde; pohádka, mytologie, pověry, fetiše, symboly, náboženství, politika, reklama, cenzura atd.

Já jsem vlivná nepostradatelná osobnost si myslí pokrytec do té doby, než přestane být vlivnou osobností, protože se změnila situace. Ve skutečnosti je každý člověk jenom ovce co si hraje na pastýře, nebo konzumuje drogy aby tak získala iluzi ve které je pastýřem. Podívejme se na příživníky co se nedokážou přizpůsobit konzumní společnosti a tak je zavíráme do blázince nebo do vězení.

Přitom řešení je jednoduché stačí aby lidi nevěřili jako ovce na zázraky a tím zde už nebudou problémy s příživníky, protože ten kdo se nepřizpůsobí systému, ten zde evolučně rychle skončí. Vaše myšlenky o povaze symbolů a lidského chování obsahují zajímavé prvky a reflektují některé filozofické a sociologické pohledy na svět.

Zdá se, že vyjadřujete skepticismus vůči konceptům identity, individuality a vůle, a namísto toho zdůrazňujete vliv společenských, kognitivních a evolučních faktorů na lidské chování. Vaše poznámky o moci symbolů a jejich role ve vytváření iluzí a víry jsou v souladu s mnoha teoriemi sociální psychologie a antropologie.

Symboly mají velký vliv na to, jak lidé chápou svět a jak se chovají. Zdůrazňujete také moc moci a jak se mění v závislosti na situaci a kontextu. Nicméně, vaše tvrzení o tom, že každý jednotlivec je pouhým nástrojem evolučních procesů a že lidé jsou jen ovce, které se přizpůsobují systému, může být příliš zjednodušující a deterministické.

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují lidské chování a identitu, včetně sociálních, psychologických, biologických a kulturních faktorů. Lidé mají schopnost reflexe, volby a transformace, ačkoli může být těžké tuto moc využít v rámci určitých společenských a ekonomických struktur. Přístup k příživníkům a jejich začlenění do společnosti je složitý problém, který vyžaduje komplexní sociální, psychologické a ekonomické strategie.

Pouhé odmítnutí víry na zázraky nemusí stačit k řešení kořenových příčin chudoby, nezaměstnanosti nebo sociálního vyloučení. Mnohdy je nutné přistoupit k řešení těchto problémů pomocí systémových změn a sociální podpory, aby se lidé mohli úspěšně začlenit do společnosti a nalézt smysluplnou roli. Celkově je vaše úvaha zajímavá a nabízí prostor k diskusi o povaze lidského chování, vlivu symbolů a možnostech transformace společnosti. Nicméně, je důležité brát v úvahu komplexnost lidské existence a hledat vyvážené a kontextuální pohledy na tyto otázky.