Přeskočit na obsah

Informace se musí filtrovat podle zájmů konzumentů

  • I

Všude na světě se pořád děje něco zajímavého a my o tom nejsme informování a místo zajímavých informací nás rozčiluje propaganda a reklama. Rozumím vašemu názoru, že ve světě se stále děje mnoho zajímavých událostí, které ne vždy dostatečně dostanou prostor v médiích. Existuje několik důvodů, proč se to může stávat. Média jsou často řízena ekonomickými zájmy a zaměřují se na obsah, který přitahuje velké množství diváků či čtenářů.

Reklamy jsou důležitým zdrojem příjmů pro mediální společnosti, a proto se často věnují obsahu, který generuje více reklamního tržby. Propaganda a reklama jsou často účinné nástroje k ovlivňování veřejného mínění. Někdy jsou zaměřeny na to, aby odvedly pozornost od důležitých událostí nebo přesměrovaly veřejný diskurz jiným směrem. Dnes jsme vystaveni obrovskému množství informací, a je obtížné získat přehled o všem, co se děje ve světě.

Média musí vybírat, které události zpravodajsky pokrývají, a často se rozhodují ve prospěch událostí, které považují za nejdůležitější nebo nejzajímavější. Pokud máte zájem o méně známé nebo alternativní zpravodajské zdroje, můžete se obrátit na nezávislé novináře, nevládní organizace, nezávislá média, a další alternativní způsoby získávání informací.

Internet poskytuje širokou škálu zdrojů, a můžete si vybrat ty, které vás zajímají a které vám poskytují vyvážený a různorodý pohled na světové události. Je důležité být kritickým čtenářem a hledat informace z různých zdrojů, abyste si vytvořili objektivní představu o dění ve světě. 

Řešení vidím v tom, že zde bude zpravodajství dělané na míru pro každého člověka na světě díky umělé inteligenci, o něco podobného se snaží Google zprávy. Nápad na zpravodajství na míru, vytvářené pomocí umělé inteligence (AI), je zajímavý a má potenciál změnit způsob, jakým lidé získávají informace. Google Zprávy a další personalizované zpravodajské služby se snaží přizpůsobit zpravodajství podle preferencí a chování uživatele.

Zde jsou některé výhody a výzvy spojené s tímto konceptem. Pomocí AI a algoritmů může být zpravodajství přizpůsobeno konkrétním zájmům a preferencím jednotlivých uživatelů. To může znamenat, že budou moci dostávat informace, které je opravdu zajímají. Personalizované zpravodajství může šetřit čas uživatelů tím, že jim poskytne relevantní informace bez nutnosti procházet velké množství zpráv a zpravodajských webů. 

Díky AI by mohlo být možné poskytovat uživatelům různorodé pohledy na danou událost, což by mohlo pomoci překonat echo komory a omezení v informačním bublině. Pokud je zpravodajství příliš silně personalizované, může to vést k tomu, že lidé budou vystaveni pouze informacím, které potvrzují jejich existující názory. To může zvýšit polarizaci ve společnosti. 

Shromažďování a analýza osobních dat pro vytváření personalizovaného zpravodajství může vyvolávat obavy ohledně ochrany soukromí a zneužívání dat. Personalizované algoritmy by mohly preferovat klikací a senzacechtivý obsah na úkor kvalitních a důležitých zpráv. 

Je důležité, aby takové systémy byly transparentní a umožňovaly uživatelům kontrolu nad tím, jak jsou jejich informace filtrovány a personalizovány. Současně je třeba, aby byla zachována rovnováha mezi personalizací a zajištěním různorodosti informací. AI může hrát významnou roli v transformaci zpravodajství, ale její použití by mělo být promyšlené a odpovědné.