Přeskočit na obsah

Fotografický expozimetr používají už jenom profesionálové

  • K

Budoucnost lidstva nebude lepší ani horší ale bude jiná, než si naivně myslíme stačí se podívat na to, jak si současnost, ve které jsme představovali lidi před sto lety. Vaše tvrzení, že budoucnost lidstva nebude ani lepší, ani horší, ale jiná, má určitě svou platnost a upozorňuje na důležitý koncept.

Dějiny ukazují, že lidská společnost a technologie se neustále vyvíjejí a mění. To, co považujeme za lepší nebo horší, často závisí na našem perspektivním pohledu a hodnotových systémech.

Představte si, že byste se přenesli zpět do doby před sto lety. Ve srovnání s tehdejšími normami a technologiemi by současná doba mohla vypadat jak lepší, tak horší, a to v závislosti na tom, o jakém hledisku hovoříme. Například, pokrok v lékařství, komunikaci a životním standardu by mohl být považován za zjevné zlepšení.

Na druhou stranu, moderní problémy, jako jsou environmentální výzvy a sociální napětí, by mohly být vnímány jako horší. Jiná stránka vašeho tvrzení poukazuje na to, že budoucnost je nepředvídatelná. Lidská společnost a technologie se neustále vyvíjejí, a také se mění naše hodnoty a preference.

To znamená, že budoucnost bude jiná, než si mnozí mohou představit, a to i přes naše pokusy o předvídání a plánování. Je důležité, abychom si byli vědomi této proměnlivosti budoucnosti a snažili se přizpůsobit a reagovat na nové výzvy a možnosti. To může zahrnovat inovace, změnu v hodnotových systémech a spolupráci na globální úrovni.

Zároveň můžeme hledat inspiraci v minulosti, abychom se poučili z předchozích chyb a úspěchů při utváření budoucnosti, která bude pro všechny lidstvo přínosná. Rád fotografuji a filmuji a pokud se podívám na vývoj fotografické techniky za padesát let tak je to něco co jsem si neuměl před padesáti lety představit, kdo si dneska koupí ještě fotografický expozimetr, aby mohl ručně nastavit u fotoaparátu čas a clonu?

Lidi jenom namíří mobil a dotykem spustí expozici, nic se už ručně nenastavuje, fotky se z mobilu odesílají na Instagram, kde je vidí miliony lidí. Rozvoj technologie a digitální revoluce měly zásadní vliv na fotografii a filmování, což má za následek radikální změny ve způsobu, jakým lidé dnes fotografují a natáčejí.

Mobilní telefony s vysokým rozlišením a pokročilými fotoaparáty se staly běžným nástrojem pro většinu lidí, a to díky své jednoduchosti, dostupnosti a schopnosti okamžitého sdílení. Několik bodů, které podtrhávají tento vývoj. Moderní telefony mají pokročilé algoritmy a senzory, které automaticky optimalizují expozici, ostrost a barvy.

To znamená, že většina lidí nemusí ručně nastavovat expozici ani clonu, jak jste zmínil. Sociální média a platformy jako Instagram umožňují lidem okamžitě sdílet své fotografie s miliony lidí po celém světě. To vytváří nový způsob, jakým se fotografie používají a sdílí. V minulosti byla fotografie dražší a složitější.

Dnes má téměř každý přístup k fotoaparátům prostřednictvím svého mobilního telefonu, což znamená, že fotografování a natáčení jsou přístupnější než kdykoli předtím. Digitální technologie umožňují lidem experimentovat s různými efekty, filtraci a úpravami fotografií, což jim dává více kreativní svobody. 

I když se díky těmto změnám mění způsob, jakým lidé fotografují a natáčejí, je důležité si uvědomit, že stále existuje místo pro tradiční fotografii a filmování. Mnozí nadšenci si stále ponechávají starší analogové fotoaparáty a kladou důraz na ruční nastavení a experimentaci s různými médii.

Znovuobjevují staré techniky a procesy jako alternativu k digitální fotografii. Celkově je toto odvětví velmi rozmanité a dává lidem možnost vybrat si z různých metod a technik, které odpovídají jejich osobním preferencím a kreativním cílům.