Přeskočit na obsah

Evoluční vývoj se u člověka zastavil

  • E

Systémově jsme dosud v minulosti a proto je nám zle v současnosti, jaký je zásadní rozdíl mezi minulostí a současností? Zásadní rozdíl je v genetice a učení, naše genetika je stejná jako genetika lidí před třemi tisíciletími a stejné je to i s učením. Evoluční vývoj se u člověka zastavil před třemi tisíciletími, změnili jsme sice u člověka povrch ale pod povrchem se nic zásadního nezměnilo, pořád myslíme a jednáme jako bychom byli ochočená zvířata.

Potřebujeme začít lidi nahrazovat za roboty, zaměstnavatelé potřebují aby zaměstnanci pracovali jako roboti a je třeba náročným zaměstnavatelům vyhovět. Všechny snahy o to proměnit lidi na roboty jsou naivní a marné z ochočeného zvířete nejde udělat robot to musíme konečně pochopit, mnozí namítnou že lidská práce je mnohem levnější než práce robotů a že nám stačí jenom stroje a programy.

Všechny novinky jsou drahé a plné problémů, podívejme se na internet který vznikl u nás asi před 30 lety a tehdy jej používalo velmi málo lidí na světě, dneska je internet něčím co je každému levně dostupné a lidi si neumí představit život bez internetu. Na jedné straně není dostatek peněz na vývoj umělé inteligence a autonomních robotů a na druhé straně se plýtvá penězi na války a zbraně, komu není rady tomu není pomoci.

Vaše myšlenky se dotýkají několika zajímavých témat, ale může být užitečné zkoumat některé z aspektů, které jste zmínil. Je pravda, že naše genetika se od doby před třemi tisíci lety zásadně nezměnila. Nicméně je důležité si uvědomit, že lidské chování není pouze důsledkem genetických faktorů, ale i výsledkem sociálních, kulturních a prostředních faktorů.

Co se týče učení, je pravda, že se lidská schopnost učit se v zásadě nezměnila. Nicméně se mění obsah a způsoby, jakými se učíme, díky technologickému pokroku a vývoji vzdělávacích systémů. Přesun k práci prováděné roboty a stroji je výzvou, která ovlivňuje ekonomiku, společnost i trh práce. Nicméně není úplně jasné, zda je nahrazení lidské práce roboty jediným řešením. Existuje potenciál pro spolupráci mezi lidmi a stroji, kde každý přináší své vlastní schopnosti a dovednosti.

Investice do vývoje umělé inteligence a autonomních robotů jsou důležité, pokud jsou v souladu s potřebami společnosti a ekonomiky. Zároveň je důležité investovat do dalších oblastí, jako je vzdělání a infrastruktura, které mohou podpořit udržitelný růst a rozvoj. Otázka, proč se někdy zdá, že je více peněz dostupných pro války a zbraně než pro výzkum a vývoj technologií, je komplexní a zahrnuje politické, ekonomické a kulturní faktory. Celkově je důležité uvažovat o těchto otázkách komplexně a hledat rovnováhu mezi inovacemi a lidskými potřebami, a to jak v současném okamžiku, tak i v dlouhodobé perspektivě.