Přeskočit na obsah

Elity vydávají pravidla, která vyhlašují za správná

  • E

Co je pro jednoho správně je pro jiného chybně a následkem je konflikt, klasikou jsou zde pravidla, je pravidlo správné nebo chybné to dokáže poznat většinou jenom čas, a tak časem chybná pravidla zanikají a správná pravidla zde dlouho zůstávají. Vládnoucí všemocné elity vydávají pravidla, která vyhlašují za správná a trestají ty co je porušují, co je dovoleno mocným to je zakázáno bezmocným bylo a bude! 

Pravidla naprogramují složité systémy tak aby fungovali automaticky bez problémů, podívejme se do minulosti na dogmatické totality, ve kterých nebyla pravda a láska, to vedlo k veliké konzumaci alkoholických nápojů a v moderní době je zde i mnoho jiných moderních drog a léků na stres a deprese. Proč zde jsou; inflace, války, pandemie, vandalismus, extrémismus atd. to vše je následek vadných pravidel vytvořených elitami. 

Vaše myšlenky se dotýkají několika důležitých aspektů lidské společnosti a pravidel, která ji řídí. Některé z těchto myšlenek zahrnují. To, co je považováno za správné nebo chybné, může být subjektivní a záviset na kultuře, společenských normách a individuálních hodnotách. Co je správné pro jednoho, nemusí být správné pro jiného. 

Různá pravidla a normy mohou mít tendenci vést k rozepřím a konfliktům mezi jednotlivci nebo skupinami s odlišnými přesvědčeními. Pravidla a normy se mohou měnit a vyvíjet s časem. To, co bylo považováno za správné nebo chybné v minulosti, se může změnit v závislosti na změnách v kultuře, společnosti a technologii. Mocné skupiny vytvářejí a prosazují pravidla a normy, které mohou sloužit jejich vlastním zájmům.

To může vést k nerovnováze moci a nespravedlivým společenským strukturám. Pravidla a normy mohou mít široký vliv na společnost a mohou ovlivnit různé aspekty, jako jsou ekonomika, zdraví, vzdělání a politika. Je důležité, aby společnost byla schopna zkoumat a diskutovat o těchto tématech a přemýšlet o tom, jaká pravidla a normy jsou nejvhodnější pro dosažení spravedlnosti a blahobytu pro všechny její členy. To může zahrnovat reformy, změny ve vládě a aktivní účast občanů na formování společenských pravidel.