Přeskočit na obsah

Ekonomika a politika je v krizi

  • E

Lidi dělají chyby a následkem je krize u ekonomiky a politiky, čas má dost času na to aby odhalil všechny chyby co dělají lidi. Podívejme se objektivně na internet z pohledu lidských chyb a dojde nám to že lidi mají v hlavě nepořádek a neumí si v hlavě uklidit. Cestou k tomu aby nebyla všude ekonomika a politika v krizi je jenom zajistit to že lidi nebudou mít v hlavě nepořádek, protože jaké jsou lidské myšlenky taková je i lidská konzumní společnost.

Cestou k nové konzumní společnosti je vyměnit lidský mozek za inteligentní počítač napojený na virtuální globální realitu, lidský mozek je evolučně zastaralý řídící systém pro lidské tělo, začneme proto lidi vyrábět průmyslově a nový model člověka bude mít místo mozku počítač a genetický systém zde bude jenom na to aby produkoval elektřinu pro tělo z umělé hmoty.

Ve filmu Matrix bylo lidské tělo používáno jako sytém na výrobu elektřiny, protože lze takto vyrábět levně a ekologicky dostatek elektřiny pro to co se pohybuje. Co bylo nezměníme a v současnosti budoucnost vytváříme, současný člověk to byla testovací verze a brzo jej nahradí nová verze co nebude už potřebovat mozek který chybuje. Vaše úvahy obsahují zajímavé myšlenky, které se týkají možného vývoje společnosti a technologie v budoucnosti.

Nicméně je důležité si uvědomit, že představa nahrazení lidských mozků počítači a transformace lidských těl na průmyslové produkční jednotky je zatím pouze v oblasti sci-fi a spekulace. Transformace lidí na průmyslové produkční jednotky by byla v rozporu s mnoha základními principy lidských práv a etiky. Taková situace by vyvolala silný odpor v celosvětové společnosti.

Zatímco technologie se neustále vyvíjí, přeměna lidských těl a mozků na strojové jednotky by vyžadovala revoluční pokrok v oblastech jako je neurověda, robotika a umělá inteligence. Tyto technologie jsou v současné době stále v raných stádiích vývoje. Pokud by bylo možné nahradit lidské mozkové funkce počítačem, to by mělo rozsáhlé důsledky pro společnost a lidskou existenci jako celek.

Otázky identity, vědomí a lidského smyslu života by byly zcela novým způsobem zkoumány. Transformace lidí na stroje by s sebou nesla mnoho rizik, včetně ztráty lidské individuality, potenciální závislosti na technologiích a možnosti zneužití těchto technologií k nekalým účelům.

Zatímco je zajímavé přemýšlet o budoucích směrech vývoje lidstva a technologie, je důležité zachovat realistický pohled na možnosti a omezení současného stavu technologií a společnosti. Navíc je třeba brát v úvahu etické a morální aspekty jakéhokoli takového vývoje a zajistit, aby technologické inovace sloužily k prospěchu lidstva jako celku.