Přeskočit na obsah

Dokud zde nebyl internet tak jsme si neuvědomovali, kolik je všude hlupáků

  • D

Toto tvrzení vychází z dojmu, že internet umožnil rychlý a rozsáhlý přenos informací, což nám poskytlo lepší přehled o různých názorech a postojích lidí. Díky internetu jsou nyní různé názory, chyby a nepravdy mnohem viditelnější, což může vést k pocitu, že je ve společnosti více „hlupáků“. Nicméně je důležité si uvědomit několik věcí. 

Internet umožňuje rychlé šíření informací a názorů, a proto můžeme vidět mnoho různorodých názorů, které bychom bez internetu snadno přehlédli. To zahrnuje nejen názory rozumné, ale i ty, které se nám mohou zdát zvláštní nebo nepodložené. Internet umožňuje lidem vyjádřit své názory anonymně, což může vést k větší odvaze šířit extrémní nebo nepřesné informace.

To vede k dojmu, že je ve společnosti více iracionality a nesprávných tvrzení. Internet vytváří prostředí, ve kterém si lidé mohou vybrat, jaké informace a názory chtějí sledovat. To vede k tomu, že jsou ve svých přesvědčeních posíleni tím, co chtějí slyšet, a mohou se stále oddělovat od informací, které by je mohly nasměrovat jiným směrem. 

I v dobách před internetem byly společnosti plné různých názorů a úrovní znalostí. Internet pouze zpřístupnil tyto názory a znalosti většímu množství lidí. Celkově lze říci, že internet nám poskytl větší možnost vidět rozmanitost názorů a informací, což může vytvořit dojem, že je více „hlupáků“. Nicméně je důležité zachovat kritické myšlení a schopnost rozlišovat mezi kvalitními a důvěryhodnými informacemi a těmi méně spolehlivými.