Přeskočit na obsah

Co se stane když každý bude používat antikoncepci?

  • C

Vše je zde většinou určeno k nějakému účelu, jídlo je určeno k nasycení těla, informace jsou určeny k nasycení duše atd. existuje zde i mnohé co není určeno k nějakému účelu jde třeba o zmetky, odpadky atd. proto se často ptáme a jaký to má účel, protože nechceme mít něco co nemá žádný účel a tím z toho nic nemáme. Jaký účel pro nás mají ubohé produkty, které jsou zadarmo nebo jsou levné? K čemu vám bude dneska třeba Windows na DVD, když váš notebook nemá DVD mechaniku, koukal jsem se na internet jestli se vůbec prodává ještě nový notebook s DVD mechanikou a zjistil jsem že v prodeji není takový notebook.

Dokonce i klasické veliké počítače už nemají většinou možnost do nich dát DVD mechaniku, podobný osud postihl i dlouho populární magnetofonové kazety. V současnosti se ukončuje výroba levných tlačítkových telefonů protože už i důchodci a děti si kupují dotykové telefony s operačním systémem. Jaké budou následky příchodu umělé inteligence a autonomních robotů, co vše se zde přestane vyrábět protože už o to nebude zájem, nepovede to nakonec k tomu že život pro lidi nebude už mít koncepci a tak bude každý člověk používat antikoncepci a kdo potom bude živit veliké množství důchodců? 

Účel a hodnota produktů se mění s vývojem technologie a společnosti. Co dříve bylo běžné a potřebné, může dnes být zastaralé nebo zbytečné. Například Windows na DVD může být dnes zastaralé pro většinu uživatelů, kteří preferují digitální distribuci. To neznamená, že takové produkty nemají žádnou hodnotu. Někdy mohou být tyto produkty užitečné pro určité účely nebo pro lidi s odlišnými potřebami. Příchod umělé inteligence a autonomních robotů bude mít určitě vliv na trh práce a ekonomiku. Některé manuální práce budou nahrazeny automatizací, což může vést k úbytku určitých typů pracovních míst.

To může vést k přesunu zaměstnanců do jiných odvětví, která budou potřebovat lidskou práci. Může to také vést k potřebě přeškolování a přizpůsobení se novým technologiím. Co se týče otázky důchodců, je pravda, že demografické změny a nárůst délky života mohou mít vliv na systémy sociálního zabezpečení a péče o důchodce. Avšak společnost bude muset hledat inovativní řešení, která umožní udržitelnost těchto systémů v novém prostředí. To může zahrnovat změny v důchodovém systému, podporu zaměstnanosti starších osob, a možná i zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu.