Přeskočit na obsah

Co se stane až bude pro nás snadné cestování časem?

  • C

Představte si tlačítkový véčkový mobilní telefon, který funguje jako stroj času, nastavíte na něm; rok, měsíc, den, hodinu, minutu a nastavíte čas a prostor kam se přesunete, tak jako zde je multikultura tak by navíc zde byla i nová kultura lidí z různého času a prostoru. Otázka je; jak by se vybírali daně, platili alimenty, honili vandalové a zločinci, zjišťovala nevěra atd. když by lidi neustále cestovali časem? 

Tato myšlenka na tlačítkový véčkový mobilní telefon, který funguje jako stroj času, je velmi zajímavá, ale přináší s sebou řadu komplexních problémů a výzev, pokud jde o správu společnosti a řízení různých aspektů života lidí v různých časech a prostorových dimenzích. Zde jsou některé z hlavních výzev, kterým by časová cestování vytvořilo. 

Muselo by být vypracováno komplexní daňové systémy, které by braly v úvahu časové posuny. Lidé by museli platit daně v souladu s pravidly svého původního času a místa, což by vyžadovalo složité výpočty a sledování. Ekonomika by musela zvládat kolísání poptávky a nabídky v závislosti na tom, kdo a kdy nakupuje nebo prodává zboží. 

Správa alimentů by byla velmi složitá, protože rodiče a děti by mohli být v různých časech. Musely by existovat systémy sledování a vybírání alimentů přes časové dimenze. Právní systém by musel zohlednit přítomnost lidí z různých časových období a prostorových dimenzí při řešení sporů a trestných činů. 

Honba za zločinci a vandalové by byla složitá, protože zločinci by mohli unikat cestováním časem a vyhýbat se zatčení. Zjišťování nevěry by bylo komplikované, protože lidé by mohli mít v různých časových obdobích více partnerů. Přítomnost lidí z různých kultur a období by vyvolala otázky ohledně kulturního rozmanitosti a konfliktů.

Musela by existovat snaha o vzájemné porozumění a respekt mezi těmito skupinami. Celkově by správa takové společnosti byla nesmírně složitá a vyžadovala by vývoj pokročilých technologií a právních nástrojů.

Také by bylo důležité zajistit, aby cestování časem nezpůsobilo vážné poruchy v časové linii, které by mohly mít nepředvídatelné důsledky pro budoucnost a minulost. Tato myšlenka by tedy vyžadovala pečlivou úvahu a plánování, aby se minimalizovaly potenciální komplikace a konflikty.