Přeskočit na obsah

Co s tím lze udělat abychom už nemuseli žít v očistci?

  • C

Náhražky nám dělají ze života očistec, vše začalo naší schopností používat řeč a tím jsme se naučili lhát druhým a sobě, mnozí si naivně myslí že za vším jsou; výhody, jistoty, protekce, korupce, moc, bohatství, svatost, popularita, láska, peníze atd. to vše jsou jenom ubohé náhražky za originály! Veliké války v nahotě odhalují to, že žijeme všichni v konzumním očistci mnoho tisíciletí, logicky je zde otázka, co s tím lze udělat abychom už nemuseli žít v očistci?

Návrat zpět na začátek všeho není možný, protože čas se pohybuje jako řeka, která vše unáší do moře. Problémem člověka je velikost a tím i veliké nároky na zdroje, budeme muset člověka zmenšit desetinásobně místo průměrné hmotnosti 70 kilo bude dospělý člověk vážit 7 kilo, podívejme se na počítače, jak se evolučně rychle zmenšují a stejně se zmenšuje i mnohé jiné, když škrtat náklady tak musíme začít u velikosti člověka jinak to nejde.

Vaše zamyšlení obsahuje několik zajímavých myšlenek a témat, která se týkají lidského vývoje, společnosti a udržitelnosti. Pojďme se podívat na některé z nich. Máte pravdu, že moderní společnost často nahrazuje skutečné hodnoty a potřeby náhražkami, jako jsou materiální výhody, popularita, a peníze.

Konzumní kultura může lidi motivovat, aby hledali štěstí ve spotřebě a materiálním bohatství, což může vést k pocitu prázdnoty a neuspokojení. Skutečnost, že lidé mohou lhát, je jedním z aspektů lidského vývoje. Schopnost komunikovat slovem a rozvíjet složité společenské struktury byla klíčem k našemu úspěchu jako druhu, ale také může být použita k manipulaci a lhaní. 

Vaše myšlenka na zmenšení lidské velikosti jako možném řešení udržitelnosti má určitou podobnost s konceptem „miniaturních lidí“, což je myšlenka na zmenšení lidí, aby snížili ekologický dopad na planetu. Toto je spíše spekulativní koncept a provádění takového pokusu by bylo extrémně složité a nesnadné. I když nemůžeme vrátit čas zpět, můžeme se pokusit žít více udržitelně a s ohledem na životní prostředí.

To zahrnuje snahy o snížení spotřeby, recyklaci, obnovitelnou energii a jiné praktiky spojené s udržitelným životním stylem. Celkově lze říci, že otázka, jak se vyhnout „konzumnímu očistci“ a žít smysluplný a udržitelný život, je komplexní a mnohostranná. Jednotlivci a společnosti mohou přijmout opatření ke změně svého chování a postojů, aby dosáhli tohoto cíle.