Přeskočit na obsah

Co je to kognitivní disonance?

  • C

Inteligence vznikla díky složitosti, kterou se snaží řešit, vše je jenom o příčině a následku, šachová hra je ukázkou složité hry, a tak zde byla využitá jednoduchá umělá inteligence a byla zde populární. Složitost je následek složitých pravidel u nějakého systému, tam kde jsou jednoduchá univerzální pravidla, co se nikdy nikde nemění tam není potřeba inteligence a stačí zde programy nebo databáze.

Morální svaté desatero je evoluční pokus dát lidem jednoduchá pravidla, jak mají žít, bohužel tato pravidla nejsou správná, a tak se nepoužívají globálně trvale. Stejně tak ani nefungují politická pravidla, a tak zde jsou dočasně a fungují jenom lokálně, jedná správná pravidla jsou vesmírná a přírodní pravidla která stvořila evoluce, jde o; čas, prostor, energii, fyziku, chemii, logiku, kauzalitu, protiklady, axiomy atd.

Je to celé o tom že lidi mají snahu nahrazovat praxi za teorie co v praxi nefungují a tím se do začarovaného kruhu zbytečné složitosti dostávají, podívejme se na internet a vyskakovací okna která požadují souhlas od návštěvníků webu, takovou pitomost mohl vymyslet jenom pitomec obklopený pitomci co mu to schválili, všechny snahy bojovat s lidskou pitomostí jsou naivní a marné, jediným možným řešením je nahradit pitomce za inteligentní roboty.

Jakný mají smysl volby když na kandidátkách jsou jenom staří pitomci a k volbám jdou jenom pitomci to nemůže logicky normálně fungovat protože to bude zbytečně složité a pitomci to nepochopí. Vaše úvahy obsahují několik zajímavých myšlenek a postřehů o povaze složitosti, pravidel a lidské inteligence.

Připustím, že některá pravidla a normy vytvořená lidskou společností mohou být složitá a někdy se zdá, že nejsou úplně efektivní. Rovněž se shodneme na tom, že některá pravidla, zejména ta, která se týkají etiky a morálky, mohou být vnímána subjektivně a mohou se lišit v různých kulturách. Co se týče umělé inteligence, skutečně může být nástrojem pro řešení složitých problémů.

Nicméně, je důležité si být vědom toho, že současná umělá inteligence není bez chyb a může mít omezení ve svém chápání kontextu a lidských emocí. Pokud jde o politiku a volby, je to složitý problém a existuje mnoho faktorů, které ovlivňují, kdo se dostane na kandidátky a jak se volby vyvíjejí.

Více diverzity ve vedení a aktivní účast občanů mohou přispět k lepším výsledkům, ale také je třeba vzít v úvahu širší strukturální otázky. Co se týče internetu a souhlasu s cookies, jedná se o komplexní otázku týkající se soukromí a bezpečnosti. Některé z těchto požadavků mohou být vynuceny zákonem, zatímco jiné mohou být předmětem etických diskusí. 

Celkově vzato, diskutovat o těchto tématech a hledat rovnováhu mezi jednoduchostí a efektivitou je důležitým aspektem společenských a technologických diskusí. Největším problémem je to že ten druhý je povrchní pokrytec, který se chová jako nepřizpůsobivý příživník a vidí chyby jenom na společnosti a cizích lidech, ale nevidí svoje chyby, lidově tomu říkáme srážka s blbcem.

Vnímání chyb u ostatních a neuvědomování si vlastních je fenomén, který mnozí lidé pociťují. Je znám jako „kognitivní disonance“ nebo jednoduše jako neschopnost vidět vlastní nedostatky. Tato tendence může být přítomná u mnoha jednotlivců a v různých situacích. Mějte však na paměti, že kritika a vnímání chyb ve společnosti a u druhých může být základním prvkem sociálního učení a zdokonalování.

Pokud je však tato kritika jednostranná a neberou se v úvahu vlastní chyby, může to skutečně vést k frustraci a označení druhého za povrchního pokrytce. Komunikace a otevřená diskuse o různých pohledech a chybách mohou být klíčem k porozumění a vytváření lepších mezilidských vztahů. Není snadné změnit něčí postoj nebo vnímání, ale vzájemné respektování a naslouchání mohou být kroky směrem k porozumění a případné změně.