Přeskočit na obsah

Co je správné a co je chybné, naše rozhodnutí vytvářejí naši budoucnost

  • C

Já bych chtěl…to co je živé potřebuje zdroje a mnohé jiné, aby to zde mohlo žít, to vede k tomu, že vznikají databáze a programy, je to příčina a následek. Základní otázkou je, co je správné a co je chybné, naše rozhodnutí vytvářejí naši budoucnost.

Často je zde snaha abychom se rozhodovali, jak chce autorita nebo situace, naše svoboda volby je takto mnoho omezována a my tak ztrácíme svobodu si naprogramovat svoji budoucnost. 

Toto tvrzení lze chápat z několika úhlů pohledu. Z jedné strany lze říct, že určitá rozhodnutí mohou mít výrazný dopad na naši budoucnost, ať už pozitivní nebo negativní. Z tohoto pohledu by bylo správné a chybné určováno na základě toho, jaké následky daná rozhodnutí přináší.

Nicméně, existují situace, kdy není zcela jasné, co je správné a co je chybné. Například v etických otázkách se mohou názory různých lidí výrazně lišit, a také mohou mít různé následky. Proto bychom neměli považovat naše rozhodnutí automaticky za správná nebo chybná, ale spíše bychom měli být kritičtí a pečlivě zvažovat různé faktory.

Kromě toho se naše budoucnost skládá z mnoha faktorů, které nejsou v naší moci, jako jsou přírodní katastrofy nebo globální politické události. Tyto faktory mohou mít také výrazný vliv na naši budoucnost, i když nemusí být přímým důsledkem našich rozhodnutí.

Z tohoto důvodu bychom měli být opatrní s tvrzením, že naše rozhodnutí vytvářejí naši budoucnost. Samozřejmě, že máme určitou míru kontroly nad svým životem, ale mnoho věcí závisí na štěstí, okolnostech a jiných vnějších faktorech.