Přeskočit na obsah

Co existuje mimo tuto dokonalou virtuální realitu?

  • C

Pokud by vznikla dokonalá virtuální realita ze které nejde uniknout do skutečné reality mělo by to za následek za miliardu let to, že by se tato umělá realita brala jako objektivní pravá realita o které nejde pochybovat? 

Předpokládám, že se ptáte na to, zda by vytvoření dokonale realistické virtuální reality mohlo vést k tomu, že lidé by ji považovali za objektivně skutečnou realitu a přestali by pochybovat o tom, co je skutečné. To je velmi teoretická otázka, a odpovědět na ni může být obtížné, protože zahrnuje mnoho spekulací a předpokladů. 

V této situaci by se pravděpodobně setkali s otázkami filozofie a poznání, které se již v dnešní době diskutují. Otázky týkající se reality, vědomí a toho, jak můžeme rozlišit mezi „skutečností“ a „iluzí“, jsou hlubokými tématy, které zasahují do oblasti filozofie a psychologie. 

I když by bylo možné vytvořit extrémně realistický virtuální svět, existují určité aspekty lidského vědomí a vnímání, které by mohly udržet povědomí o rozdílu mezi skutečností a virtuální realitou. Některé filozofické školy tvrdí, že vědomí a vnímání jsou konstituovány nejen vnější realitou, ale také naší subjektivní interpretací této reality.

To znamená, že i když by virtuální realita byla neskutečně realistická, mohly by existovat aspekty lidského vědomí, které by udržely povědomí o rozdílu mezi „pravou“ realitou a virtuálním světem. 

Celkově lze tuto otázku vnímat jako filozofickou a spekulativní, protože většina aspektů spojených s povahou reality a vědomí zůstává dosud nejasná a je předmětem široké škály debat.

Co když žijeme miliardu let všichni jenom ve virtuální realitě a tak vesmír a život je jenom iluze otázkou by logicky bylo a co existuje mimo tuto virtuální realitu? Je to něco co nesmíme poznat protože pokud bychom to poznali tak by to mělo za následek zhroucení skutečné reality.

Vaše otázka zahrnuje koncepty, které se pohybují na pomezí vědy, filozofie a spekulace. Teorie, že žijeme ve virtuální realitě nebo simulaci, je jedním z několika možných pohledů na povahu existence a reality.

Nicméně je důležité zdůraznit, že většina vědců a filozofů neakceptuje tento pohled jako fakt, ale spíše jako teoretickou možnost. Pokud bychom předpokládali, že žijeme ve virtuální realitě a skutečný vesmír je něco, co existuje mimo tuto simulaci, pak otázka, proč jsme omezeni tímto virtuálním světem, může vyvstat.

Hypoteticky by to mohlo být z důvodu, že existuje něco mimo tento simulovaný vesmír, co bychom neměli znát, nebo možná, že by nám to nějakým způsobem ublížilo nebo by to mohlo mít negativní dopady na naši existenci. 

Tato úvaha je v podstatě filozofická a spekulativní a nemáme vědecké důkazy, které by podporovaly existenci mimořádné reality nebo simulace. Většina vědců upřednostňuje vysvětlení na základě pozorovaných jevů a důkazů v rámci známého vesmíru. 

Celkově lze tedy říci, že tato myšlenka je zajímavým konceptem, ale nemáme v současné době žádné přesvědčivé důkazy nebo závažné teoretické rámce, které by potvrdily, že žijeme ve virtuální realitě a existuje něco mimo ni, co bychom neměli poznat. Je to spíše téma pro spekulaci a diskuzi než pro konkrétní vědecké závěry.