Přeskočit na obsah

Co budou dělat vysokoškoláci, kteří nebudou moci nalézt práci

  • C

Člověk dosáhl vrcholu svých schopností a možností, a to bude znamenat vývoj nového systému který evolučně nahradí současného genetického člověka který vznikl evolučně nejspíše z jiných forem inteligentního života. Nejspíše tím novým systémem bude autonomní inteligentní robot na akumulátory, který se bude vyrábět průmyslově po milionech ve vysoké kvalitě za malou cenu.

Konzumní ekonomika je o levné kvalitní práci, řešením nejsou lidi ze zaostalých společností, řešením jsou; stroje, přístroje, roboti, programy, umělá inteligence, optimalizace, automatizace atd. Logicky je zde otázka, co budou dělat lidi, když pro ně nebude práce za mzdu? Lidi se vrátí zpět k přírodě a co si vypěstují nebo uloví, to si i každý spotřebuje nebude zde pro nikoho sociální systém který by ideologicky přerozděloval existenční zdroje.

Vize, kterou popisujete, je jednou z mnoha možných scénářů, jak by se budoucnost lidské společnosti mohla vyvíjet. Avšak je důležité si uvědomit, že takové předpoklady jsou založeny na hypotetických událostech a budoucnost může být mnohem pestřejší a složitější, než se nám dnes zdá.

Pokud by skutečně došlo k vytvoření autonomních inteligentních robotů, kteří by nahradili lidi v průmyslové výrobě a dalších oborech, mohlo by to mít vliv na zaměstnanost a ekonomiku. V současné době se probíhají diskuse o budoucnosti práce v důsledku automatizace a umělé inteligence. Existují různé názory na to, jaký dopad by taková technologie mohla mít na společnost.

Pokud by lidé ztratili zaměstnání, mohlo by to vyvolat společenské otázky ohledně distribuce bohatství a přístupu k základním potřebám. Ideální by bylo, kdyby se společnost dokázala adaptovat na nové technologie a vytvářet nové pracovní příležitosti v oblastech, které vyžadují lidskou kreativitu, empatii a schopnosti, které stroje nemohou nahradit. Některé z těchto oblastí mohou zahrnovat umění, kulturu, vzdělávání, výzkum a řadu služeb.

Co se týče otázky, co budou dělat lidé, kteří nebudou moci nalézt práci, existují různé návrhy a myšlenky, jak tuto situaci řešit. Jedním z možných přístupů je zavedení univerzálního základního příjmu (UBI), což by byla pravidelná finanční podpora od státu pro všechny občany bez ohledu na jejich zaměstnání. Tím by se mělo zajistit, že každý má dostatečné základní finanční prostředky k životu a vytváří se tak prostor pro individuální rozvoj a zapojení do dobrovolnických aktivit nebo podpory komunity.

Je také důležité zdůraznit, že v budoucnosti mohou vzniknout zcela nové obory a možnosti, které si dnes těžko dokážeme představit. Technologický pokrok a inovace mohou otevřít nové možnosti, které by mohly přispět ke zlepšení životní úrovně a celkového blahobytu lidstva.

Je však třeba pečlivě sledovat sociální a ekonomické změny a vytvářet politiky a opatření, která budou směřovat k inkluzivní společnosti, která je schopná efektivně a humánně reagovat na výzvy budoucnosti. Budoucnost společnosti bude záviset na rozhodnutích a krocích, které učiníme v současnosti, a na naší schopnosti přizpůsobit se a spolupracovat ve prospěch celého lidstva.