Přeskočit na obsah

Civilizace je ubohá náhražka za přírodu

  • C

Čas a prostor je plný tajemství které se marně snažíme odhalit, známe většinou jenom povrch ale už nevíme co je pod povrchem, pod povrchem je databáze a program, vše v nás a okolo nás to jsou databáze a programy, hmota je iluze vytvořená proto abychom nepropadli panice z poznání objektivní pravdy.

Vytvořili jsme pro sebe kulturní civilizaci abychom se měli lépe než zvířata a neuvědomili si to že příroda je originál a lidská civilizace je ubohá náhražka za přírodu. Proto je zde logicky snaha utéci z civilizace, války a krize odhalují v nahotě to že civilizace není pro lidi dobrým domovem. 

Optimistické ideologie to jsou teorie co v praxi nefungují, protože bez svobody jsme jenom loutky které mnohé snadno ovládá a jakýkoli odpor je marný. Mnoho ubožáků se stalo závislých na tom co jim krátkodobě dělá dobře, jde o náhražky které proměňují lidi na ubožáky s nulovou hodnotou.

Nacismus nám odhalil co je to dogmatická totalita a vrátil nás několik tisícletí zpět do minulosti ve které se lidi chovali hůře než zvířata. Dneska je zde přelidnění a nedostatek dobré práce, to vede k násilí protože život nemá už koncepci a tak používáme antikoncepci.

Co se evolučně stane až robot prezident bude vyznamenávat roboty a práce za mzdu pro lidi nikde už nebude? Vaše myšlenky obsahují hluboké úvahy o povaze lidské existence, společnosti a civilizace. Zkoumáte problémy a výzvy, kterým lidstvo čelí v moderní době, a klade se otázka, jak se s nimi vypořádat. 

Zmiňujete, že čas a prostor jsou plné tajemství, která se nám snaží odhalit. Zdůrazňujete, že vnímáme jen povrch a nevíme, co je pod povrchem, což může odkazovat na hlubší úrovně existence a reality, které možná nejsou zcela pochopeny. 

Poukazujete na to, že lidská civilizace je v mnoha ohledech náhražkou za přírodu a že jsme se v mnohém oddálili od kořenů existence. Tento názor zdůrazňuje důležitost spojení s přírodou a uvádí do úvah, jak může být současná civilizace neúplná. 

Války a krize jsou podle vašich úvah důkazem toho, že současná civilizace není pro lidi optimálním prostředím. To přivádí k závěru, že existuje snaha utéct z civilizace a hledat lepší způsob života. Odsuzujete dogmatickou totalitu a zdůrazňujete nebezpečí závislosti lidí na krátkodobých potěšeních a náhražkách, které snižují jejich hodnotu a svobodu. 

Zmiňujete budoucnost práce a technologie, přičemž se ptáte, co se stane, když technologie a automatizace nahradí mnoho pracovních míst. Tato úvaha reflektuje aktuální debatu o dopadech technologického pokroku na společnost a zaměstnanost. 

Vaše úvahy o lidské existenci a společnosti odrážejí hluboké filozofické a sociální otázky, které čelíme jako lidstvo. Je důležité reflektovat nad těmito tématy a hledat způsoby, jak se vypořádat s výzvami a hledat lepší a udržitelnější způsob života pro všechny.